Hoppa till innehåll

Tullens Stefan Aniszewski valdes till facilitator för det internationella forumet för organisering av tullarbete CWOF

Utgivningsdatum 13.1.2023 14.14
Pressmeddelande

Vid Världstullorganisationen WCO grundades i december 2022 ett nytt forum för organisering av tullarbete (CWOF). Till första facilitator för forumet valdes Finska tullens personaldirektör Stefan Aniszewski. I sin roll som facilitator vill Aniszewski bidra till att goda praxis och idéer som uppkommit i olika länder effektivt kan göras tillgängliga för hela den internationella tullgemenskapen.

CWOF:s första virtuellt möte, Finska tullens Stefan Aniszewski bakom och WCO:s personal fram.

CWOF:s första virtuellt möte. Finska tullens Stefan Aniszewski (bakom) och WCO:s Mohamed El Hail (vänster), Taeil Kang ja Ebenezer Gebding Tafili. Foto: WCO

Den globala coronapandemin och föränderliga verksamhetsmiljön utgör utmaningar för tullarnas verksamhet, personalens ork i arbetet och utvecklingen av arbetet. Världstullorganisationen WCO:s nya forum för organisering av tullarbete CWOF (Customs’ Work Organization Forum) grundades för att de olika ländernas tullar ska kunna dela med sig av sina bästa praxis samt utveckla sin verksamhet tillsammans.

CWOF:s första möte hölls virtuellt den 13 december 2022. Vid mötet valdes Finska tullens personaldirektör Stefan Aniszewski till facilitator för forumet. Uppdraget som facilitator, dvs. en slags ordförande, för forumet räcker ungefär ett år.

– Det är ytterst fint att få arbeta så nära denna viktiga helhet och jag är också mycket tacksam till WCO:s medlemsländer för möjligheten att få facilitera forumets arbete, konstaterar Stefan Aniszewski.

Forumet erbjuder en plattform för diskussioner och möjlighet att dela med sig av goda praxis

I det första mötet för forumet för organisering av tullarbete deltog över 700 personer från 169 länder runt om i världen. Deltagarna bestod av en brokig skara generaldirektörer, kommissionärer, personalförvaltningsproffs och tullexperter. Med fanns också rikligt med representanter för privata sektorn och vetenskapsvärlden.

Vid anförandena som hölls under mötet gav talarna bland annat råd om förankring av ny arbetskultur, utnyttjande av teknologi samt ledarskap. Forumets fokus kommer även i fortsättningen att ligga på dessa teman. Målet är särskilt att stöda tullarnas övergång till moderna hållbara arbetsmodeller och att förbättra prestationsförmågan, kriståligheten och välbefinnandet i arbetet.

– Medlemmarna i Världstullorganisationen stöter i stor utsträckning på samma typ av utmaningar då de navigerar i det postpandemiska landskapet och planerar kommande praxis för tullarbetet. Under de senaste åren har det gått att införa nya verksamhetssätt fortare. Forumet ger en utmärkt möjlighet att diskutera förändringarna och att dela med sig av lärdomar, utmaningar och goda praxis, säger Stefan.

– Jag tror att det stöd som forumet erbjuder medlemsländerna vid definierandet och verkställandet av arbetsmodellerna för det nya normala är oerhört värdefullt och viktigt.

Mera information om det första mötet för forumet för organisering av tullarbete CWOF finns i Världstullorganisationen WCO:s meddelande.

Webbnyhet