Hoppa till innehåll

Kom ihåg att ansöka om ett EORI-nummer för ditt företag

Utgivningsdatum 23.2.2022 11.37
Pressmeddelande

Importörer och exportörer som idkar handel med länder utanför EU behöver ett företagsnummer, dvs. ett EORI-nummer, för nästan alla tulldeklarationer. EORI (Economic Operators Registration and Identification System) är ett EU-omfattande system för registrering av importörer, exportörer och andra ekonomiska aktörer. Med hjälp av EORI-numret kan aktören identifieras. 

Om ditt företag bedriver utrikeshandel men ännu inte har ett EORI-nummer, lönar det sig att ansöka om ett EORI-nummer så fort som möjligt. På detta vis försäkrar du dig om att tulldeklarationerna även i fortsättningen kan handläggas smidigt och att inga störningar förekommer i utrikeshandeln.

Hur ansöker man om EORI-nummer?

Ansök om EORI-nummer på nätet i Tullens e-tjänster. Suomi.fi-identifikation används vid inloggning till tjänsten. Läs mer om identifiering och befullmäktigande.

Det är även möjligt att ansöka om EORI-nummer med blankett 730r. Skicka blanketten till e-postadressen th.eori(at)tulli.fi.

Den genomsnittliga handläggningstiden för EORI-ansökan är två vardagar. 

Har ditt företag redan har ett EORI-nummer?

Du kan kontrollera om ett företag är EORI-registrerat i den offentliga tjänsten på EU:s webbplats. Du kan söka information utgående från EORI-numret. EORI-numret för ett finländskt företag har formen landskod FI + FO-nummer, till exempel FI1234567-8.

Finns företagets hemort utomlands?

Om företagets hemort enligt handelsregistret finns utomlands, beviljar Tullen inte ett EORI-nummer för företaget. Ett utländskt företags finländska filial ska använda det EORI-nummer som beviljats moderbolaget i det andra EU-landet. Om moderbolaget inte ännu har ett EORI-nummer, ska man ansöka om detta hos myndigheterna i företagets hemland.

Mera information
EORI-nummer – ett viktigt företagsnummer för tullärenden
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande