EORI-blanketter

 

730r (pdf, 2684 kB)

730r - Ansökan - EORI-registering


730r - Ifyllningsanvisningar (pdf, 238 kB)

730r - Ifyllningsanvisningar


1131r (pdf, 789 kB)

1131r - Ansökan om registrering av ett utländskt företags EORI-nummer i Tullens kundregister


1162r (pdf, 1362 kB)

Ansökan om EORI-registrering av privatperson