Hoppa till innehåll

Så här identifierar du dig och ger fullmakt

Företagskunder:


Som identifierad användare får du oftast ditt ärende uträttat utan att behöva besöka ett tullkontor. 

Som identifierad användare kan du också använda dina tidigare deklarationer som underlag för nya deklarationer och bläddra bland dem i tjänsten i begränsad omfattning under en viss tid. Notera att webbdeklaranterna vid transitering dock alltid måste besöka ett tullkontor när de påbörjar transiteringar.

Katso-tjänsten tas ur bruk 31.12.2020

Katso-tjänsten ersätts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter. Nu är det dags att börja använda Suomi.fi-fullmakter för att kommunikationen med myndigheter fungerar även efter att Katso-tjänsten har lagts ned.

A. I tjänsterna nedan kan man använda Suomi.fi-identifikation och -fullmakter och fram till 31.12.2020 Katso-identifikation och -fullmakter:

 • Deklarationstjänsten för import
 • Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX)
 • Deklarationstjänsten för export
 • Deklarationstjänsten för transitering
 • Deklarationstjänsten för tullagring
 • Intrastat-deklarationstjänsten
 • Tjänsten Tillstånd
 • Tjänsten för leverans av bifogade filer
 • Ansökan om EORI-nummer
 • Ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering
 • Testningstjänsten för meddelandedeklarering
 • Ålands skattegränsdeklarering

B. I dessa tjänster kan endast Suomi.fi-identifikation och -fullmakter användas

 • Systemet för tullbeslut (CDS), där man ansöker om unionstillstånd (EU:s e-tjänst)
 • BTI-tjänsten, där man ansöker om beslut om bindande klassificeringsbesked (EU:s e-tjänst)
 • eAEO-tjänsten, där man ansöker om AEO-tillstånd (EU:s e-tjänst). 

 

Vem kan ännu inte använda sig av Suomi.fi-identifikation och –fullmakter i Tullens e-tjänster?

Företag och sammanslutningar som inte har personer med rätt att företräda dem införda i handelsregistret, företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller föreningsregistret, kan inte ännu ge fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Dylika företag eller sammanslutningar är bl.a.

 • öppna bolag och kommanditbolag (Kb) som inte har en verkställande direktör, en ställföreträdare för bolagets verkställande direktör eller personer med rätt att ensam företräda bolaget införda i handelsregistret
 • föreningar som inte har personer med rätt att ensam företräda föreningen införda i föreningsregistret
 • sammanslutningar såsom kommuner, församlingar, läroanstalter, stiftelser, näringssammanslutningar, dödsbon och offentliga myndigheter, som inte har representanter införda i registret
 • samt utländska företag som inte har representanter införda i handelsregistret.

En person som saknar finsk personbeteckning kan inte ännu använda sig av Suomi.fi-identifikation.

Om du hör till någon av dessa grupper kan du övergå till att använda Suomi.fi-identifikation och -fullmakter i Tullens e-tjänster senare under år 2020.

Läs mer: 
Suomi.fi-identifikation
Suomi.fi-fullmakter 
Katso-identifikation och -behörigheter 

 

Privatpersoner:

Om du identifierar dig i våra e-tjänster kan du 
•    förtulla din försändelse och betala importskatterna i importförtullningstjänsten för privatpersoner
•    inge exportdeklarationer i deklarationstjänsten för export 
•    skicka bilagor till export- och transiteringsdeklarationer i tjänsten för leverans av bifogade filer 
 

Du kan identifiera dig på olika sätt

Om du har en finsk personbeteckning kan du identifiera dig med

 • nätbankskoder
 • mobilcertifikat (dvs. med en mobiltelefon vars SIM-kort har försetts med ett mobilcertifikat) eller med
 • certifikatkort (identitetskort utfärdat av polisen, organisationskort utfärdat av Befolkningsregistercentralen eller  yrkeskort för social- och hälsovården).

Läs mer om Suomi.fi-identifikation 
 

EU-medborgares identifiering

Tyvärr kan EU-medborgares eIDAS-identifikation inte ännu användas i vår deklarationstjänst för import, deklarationstjänst för export och tjänsten för leverans av bifogade filer. Du kan dock sköta ärenden med oss på följande sätt:

 • Befullmäktiga en annan person att upprätta importdeklarationen, dvs. sköta förtullningen, åt dig i  importförtullningstjänsten.
 • Ring tullrådgivningen och be om råd.
 • Befullmäktiga ett ombud, t.ex. en speditionsfirma eller Posten, att sköta förtullningen för dig.
 • Inge exportdeklarationen utan att identifiera dig i deklarationstjänsten för export.
 • Skicka bilagor till Tullen per e-post.
 • Besök ett tullkontor. Kontaktuppgifter och öppettider

 


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag