Hoppa till innehåll

EORI-nummer – ett viktigt företagsnummer för tullärenden

Importörer och exportörer som idkar handel med länder utanför EU behöver ett företagsnummer, dvs. ett EORI-nummer, för nästan alla tulldeklarationer. Ansök om ett nummer hos Tullen. Du behöver numret i dessa deklarationer:

 • exportdeklaration
 • importdeklaration
 • summarisk införseldeklaration
 • summarisk deklaration för tillfällig lagring
 • anmälan om uppvisande vid införsel
 • anmälan om lossningsresultat gällande varor i tillfällig lagring vid införsel
 • transiteringsdeklaration 
 • summarisk utförseldeklaration
 • anmälan om ankomst till utförselstället
 • anmälan om uppvisande vid utförsel
 • anmälan om utförsel.

Transportfirmorna som nämns i dessa deklarationer ska också vara EORI-registrerade. 

EORI-nummer är också obligatoriskt när man använder sådana av EU:s digitala tjänster som kräver identifiering. Dessa är:

 • Systemet för tullbeslut (CDS) för ansökan om unionstillstånd
 • BTI-tjänsten för ansökan om bindande klassificeringsbesked
 • eAEO-tjänsten för ansökan om AEO-tillstånd
 • INF-tjänsten för förädlingsförfaranden för ansökan om INF-nummer för förädlingsförfaranden.

EORI-numret har formen: landskod FI + FO-nummer.

Hur ansöker jag om ett EORI-nummer?

1. Finländskt företag:

2. Aktörer från ett tredjeland (områden utanför Europeiska Unionen)

Hur lång tid tar handläggningen?

Den genomsnittliga handläggningstiden är två vardagar. Därför rekommenderas det att företag som ännu inte har ett EORI-nummer ansöker om registreringen minst två vardagar innan de lämnar in en tulldeklaration.

Hur vet jag om mitt företag har ett gällande EORI-nummer?

I kommissionens tjänst Validering av EORI-nummer kan du kontrollera om ditt företag redan har ett giltigt EORI-nummer.

I kommissionens EORI Guidance-dokument finns mer detaljerad information om EORI-registreringen och tillämpningen av lagstiftningen gällande den. Dokumentet är på engelska.

EORI-system

EORI (Economic Operators Registration and Identification System) är ett EU-omfattande system för registrering och identifiering av importörer, exportörer och andra ekonomiska aktörer.  

I Finland är det Tullen som svarar för EORI-registreringen, och finländska företag registreras alltid i Finland. Nyckelord EORI-nummer