Hoppa till innehåll

EORI-nummer – ett viktigt företagsnummer för tullärenden

Importörer och exportörer som idkar handel med länder utanför EU behöver ett företagsnummer, dvs. ett EORI-nummer, för nästan alla tulldeklarationer. Transportfirman ska också ha ett EORI-nummer. 

EORI (Economic Operators Registration and Identification System) är ett EU-omfattande system för registrering och identifiering av importörer, exportörer och andra ekonomiska aktörer.  
I Finland är det Tullen som svarar för EORI-registreringen, och finländska företag registreras alltid i Finland. 

EORI-numret för ett finländskt företag har formen FI + FO-nummer, till exempel FI1234567-8.

Kontrollera om ett företag har ett giltigt EORI-nummer

I EU-kommissionens tjänst Validering av EORI-nummer kan du kontrollera om ett företag har ett giltigt EORI-nummer.

 • exportdeklaration
 • importdeklaration
 • summarisk införseldeklaration
 • summarisk deklaration för tillfällig lagring
 • anmälan om uppvisande vid införsel
 • anmälan om lossningsresultat gällande varor i tillfällig lagring vid införsel
 • transiteringsdeklaration 
 • summarisk utförseldeklaration
 • anmälan om ankomst till utförselstället
 • anmälan om uppvisande vid utförsel
 • anmälan om utförsel.

EORI-nummer är också obligatoriskt när man använder sådana av EU:s digitala tjänster som kräver identifiering. Dessa är:

 • Systemet för tullbeslut (CDS) för ansökan om unionstillstånd
 • BTI-tjänsten för ansökan om bindande klassificeringsbesked
 • eAEO-tjänsten för ansökan om AEO-tillstånd
 • INF-tjänsten för förädlingsförfaranden för ansökan om INF-nummer för förädlingsförfaranden.

Hur ansöker jag om ett EORI-nummer?

1. Finländskt företag:

2. Aktörer från ett tredjeland (områden utanför Europeiska Unionen)

Hur lång tid tar handläggningen?

Den genomsnittliga handläggningstiden är två vardagar. Därför rekommenderas det att företag som ännu inte har ett EORI-nummer ansöker om registreringen minst två vardagar innan de lämnar in en tulldeklaration.Nyckelord EORI-nummer