Hoppa till innehåll

EORI-nummer – ett viktigt nummer för tullärenden

Importörer och exportörer som idkar handel med länder utanför EU behöver ett EU-internt företagsnummer, dvs. ett EORI-nummer, för nästan alla tulldeklarationer.  Du kan använda numret vid kontakter med tullmyndigheten i vilket EU-land som helst. Också transportfirmorna ska ha ett EORI-nummer. 

En finländsk privatperson behöver ett EORI-nummer för rapportering av sådana varor importerade från länder utanför EU som omfattas av mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM-varor) till EU-kommissionen.

Ansök om ett EORI-nummer hos Tullen.

Notera att du kan bli tvungen att ange flera aktörers EORI-nummer i en tulldeklaration som ingetts i Tullklareringstjänsten för företag. Till exempel så ska man i tulldeklarationen ange importörens, deklarantens och ett eventuellt ombuds EORI-nummer. Läs vår anvisning om hur du ska ange EORI-numret i importdeklarationen.

Kontrollera om ett giltigt EORI-nummer 

Om du har ansökt om EORI-nummer redan tidigare, kan du i EU-kommissionens tjänst Validering av EORI-nummer kontrollera om ditt EORI-nummer är giltigt. Mata in ditt EORI-nummer i fältet.

 • EORI-numret för ett finländskt företag har formen FI + FO-nummer, till exempel FI1234567-8.
 • EORI-numret för en finländsk person har formen FI-löpande dag-ååmmdd-ttmmss.

Privatperson: Uppgifterna som visas i tjänsten varierar beroende på om du gett ditt samtycke till publiceringen av uppgifterna. Om du har gett ditt samtycke, visas EORI-numret samt namn- och adressuppgifterna i tjänsten. Om du inte har gett ditt samtycke, visas endast ditt EORI-nummer i tjänsten.

 • exportdeklaration
 • importdeklaration
 • summarisk införseldeklaration
 • summarisk deklaration för tillfällig lagring
 • anmälan om uppvisande vid införsel
 • anmälan om lossningsresultat gällande varor i tillfällig lagring vid införsel
 • transiteringsdeklaration 
 • summarisk utförseldeklaration
 • anmälan om ankomst till utförselstället
 • anmälan om uppvisande vid utförsel
 • anmälan om utförsel.

EORI-numret är också obligatoriskt när man använder sådana av EU:s digitala tjänster som kräver identifiering. Dessa är:

 • Systemet för tullbeslut (CDS) för ansökan om unionstillstånd
 • BTI-tjänsten för ansökan om bindande klassificeringsbesked
 • eAEO-tjänsten för ansökan om AEO-tillstånd
 • INF-tjänsten för förädlingsförfaranden för ansökan om INF-nummer för förädlingsförfaranden.
 • CBAM-rapporteringsportalen och ansökan om tillstånd som CBAM-deklarant.

Hur ansöker jag om ett EORI-nummer?

Man ska ansöka endast en gång om EORI-nummer. Tullen handlägger EORI-ansökningar måndag–fredag kl. 8–16.15.

 • Företag: ansök om registrering minst två vardagar innan tulldeklarationen inges.
 • Privatperson: ansök om EORI-nummer omedelbart efter att du första gången har förtullat en vara som omfattas av mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna.

1. Finländskt företag:

2. Aktörer från ett tredjeland (områden utanför Europeiska Unionen)

3. Finländsk privatperson

Frågor om EORI-nummer?

Mera information om EORI-registrering fås från tullrådgivningen, tfn 0295 5200 (växel).  
Frågor kan också skickas till Tullens EORI-serviceställe per e-post th.eori@tulli.fiNyckelord EORI-nummer