Hoppa till innehåll

Innehavare av tillstånd till tillfälligt lager: transportdokumentets referens som angetts som tidigare dokument skrivs inte ut på beslutet om frigörande vid import

Utgivningsdatum 16.2.2023 12.00 | Publicerad på svenska 20.2.2023 kl. 16.03
Pressmeddelande

Det referensnummer för transportdokumentet på undernivå som ska anges i de nya deklarationerna för tillfällig lagring är en väsentlig del av uppgifterna till vilka man ska hänvisa i påföljande tulldeklarationer. När tillfällig lagring avslutas genom att hänföra varorna till tullager- eller importförfarandet, kan varorna utlämnas från lagret mot Tullens meddelande om frigörande från lager (FI419) eller mot uppgifterna i beslutet om frigörande.

Av dessa uppgifter skrivs inte transportdokumentets referens som angetts som tidigare dokument ut på beslutet om frigörande vid import på grund av ett systemfel. Därför kan det vara svårt för lagerhavaren att inrikta partiet som utlämnas från lagret mot varorna som angetts i beslutet om frigörande. Felet åtgärdas under hösten 2023.

Referensen visas korrekt i meddelandet om frigörande från lager

I meddelandet om frigörande från lager visas uppgiften korrekt. Om lagerhavaren inte har tagit i bruk meddelandet om frigörande från lager som mottas vid meddelandetrafik, hittar denne meddelandet i fråga under fliken ”Lagerhavarens funktioner” i Tullklareringstjänsten.

Mera information:
Transportfirma: meddela också transportdokumentets referensnummer till den som gör tullklareringen  (kundmeddelande 12.1.2023)
Ange uppgiften om tidigare dokument rätt i tulldeklarationen (kundmeddelande 24.11.2022)
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering