Hoppa till innehåll

Importförtullningstjänsten för privatpersoner har utvidgats att omfatta deklarationerna gällande Åland

Utgivningsdatum 13.2.2021 17.22
Pressmeddelande

Privatpersoner kan från och med den 13 februari 2021 förtulla varor som transporteras mellan Åland och övriga Finland i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Hittills har man i tjänsten kunnat förtulla varor som importerats från områden utanför EU eller från andra EU-länder över skattegränsen till Åland. Importförtullningstjänsten för privatpersoner kan användas dygnet runt.

När du får en försändelse från övriga Finland till Åland, ska du förtulla den innan den kan överlåtas till dig. Du kan nu förtulla försändelsen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner och därmed behöver du inte längre besöka ett tullkontor för att få förtullningen gjord eller köpa förtullningen som en tjänst av Posten eller någon annan transportfirma.

När du vill skicka en vara från Åland till övriga Finland, måste du förtulla försändelsen innan den kan skickas. När du skickar en vara eller en gåva till en annan privatperson, ska du komma ihåg att visa upp beslutet om frigörande för Posten eller den andra transportfirman.

Du kan göra förtullningen på följande sätt

Utöver att använda Importförtullningstjänsten för privatpersoner, kan du även befullmäktiga en annan person att sköta förtullningen åt dig i importförtullningstjänsten, köpa förtullningen som en tjänst av ett ombud eller göra förtullningen vid Mariehamns tull.

Egen tullklareringstjänst för företag i april

Planen är att företagens tulldeklarationer för godstrafiken mellan Åland och övriga Finland förnyas i april 2021. Förnyandet av deklarationstjänsterna är en del av den EU-omfattande reformen av tulldeklareringen.

Mera information:
Användning av Importförtullningstjänsten för privatpersoner och varuförsändelser till och från Åland
Alternativa sätt att sköta tullärenden
Kontaktuppgifter till Tullens rådgivning

Kundmeddelande