Andra kontaktuppgifter och rådgivningskanaler

Beakta att du snabbast får ett svar på din fråga via vår chattbot, per telefon eller på Facebook eller Twitter.

Tullrådgivningen ger allmän rådgivning och kan inte ge bindande information om t.ex. varukoder.

I dessa frågor kan vi inte hjälpa dig

  • Om din fråga handlar om var ditt paket finns, paketets ankomstavi, paketets innehåll, lagring och transport av paketet eller serviceavgifter, ska du kontakta Posten eller det transportföretag som sköter transporten av paketet. 
  • Om din fråga gäller identifiering i e-tjänster ska du kontakta Medborgarrådgivningen.
  • Om din fråga gäller bilskatt eller punktskatt ska du kontakta Skatteförvaltningen.