Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte vill eller har möjlighet att uträtta ditt ärende som identifierad användare, kan du sköta ärendet med oss på alternativa sätt eller anlita ett ombud.

  • Du kan befullmäktiga ett ombud, t.ex. en speditionsfirma eller Posten, att sköta tullärendena för din räkning.
  • Som privatperson kan du befullmäktiga en annan person att upprätta importdeklarationen åt dig i deklarationstjänsten för import.
  • Företag kan ansöka om tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning eller EORI-nummer med en blankett.
  • Du kan inge en exportdeklaration via deklarationstjänsten för export utan att identifiera dig, om exporten är sporadisk eller om du är en privatperson. Som oidentifierad användare måste du därtill med anledning av exportdeklarationen besöka ett tullkontor.
  • Privatpersoner kan skicka nödvändiga bilagor per e-post.
  • Tullen betjänar även per telefon i frågor om skötsel av tullärenden.
  • Tullkontor med kundservice står till ditt förfogande. Kontaktuppgifter och öppettider
  • Hjälp med alternativa sätt att sköta tullärenden får du av Tullrådgivningen.

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning


Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag