Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte vill eller har möjlighet att uträtta ditt ärende som identifierad användare, kan du sköta ärendet med oss på alternativa sätt eller anlita ett ombud.

  • Du kan befullmäktiga ett ombud, t.ex. en speditionsfirma eller Posten, att sköta tullärendena för din räkning.
  • Som privatperson kan du befullmäktiga en annan person att förtulla din försändelse i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.
  • Som privatperson kan du i vissa situationer be att Tullen förtullar ditt postpaket åt dig eller ger dig handledning i fråga om förtullningen. Förtullning av privatpersoners postpaket från och med 1.6.2020
  • Företag kan ansöka om tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning eller EORI-nummer med en blankett.
  • Du kan inge en exportdeklaration via deklarationstjänsten för export utan att identifiera dig, om exporten är sporadisk eller om du är en privatperson. Som oidentifierad användare måste du därtill med anledning av exportdeklarationen besöka ett tullkontor.
  • Privatpersoner kan skicka nödvändiga bilagor per e-post.
  • Tullen betjänar även per telefon i frågor om skötsel av tullärenden.
  • Tullkontor med kundservice står till ditt förfogande. Kontaktuppgifter och öppettider
  • Hjälp med alternativa sätt att sköta tullärenden får du av Tullrådgivningen.

Förtullningen av privatpersoners postpaket på kundens vägnar vid tullkontoren har ändrats 1.6.2020 – Läs mer här

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning