Hoppa till innehåll

De nya summariska införseldeklarationerna i sjötrafik introduceras i juni 2024 och i väg- och järnvägstrafik år 2025

Utgivningsdatum 23.10.2023 10.00 | Publicerad på svenska 30.10.2023 kl. 12.02
Pressmeddelande

Ibruktagandet av nya summariska införseldeklarationer för sjö-, väg- och järnvägstrafik flyttas framåt. EU-kommissionen föreslår att deklarationer i sjö-, väg- och järnvägstrafik införs stegvis enligt följande tidtabell:

  • Transportföretags summariska införseldeklarationer i sjötrafik tas i bruk fr.o.m. 3.6.2024, med en övergångstid fram till 4.12.2024.
  • Summariska införseldeklarationer med uppgifter om leveranspartiet på undernivå (”house”) från avsändare och speditionsfirmor för sjötransport tas i bruk fr.o.m. 4.12.2024, med en övergångstid fram till 1.4.2025.
  • Summariska införseldeklarationer för väg- och järnvägstrafik tas i bruk fr.o.m. 1.4.2025, med en övergångstid fram till 1.9.2025.

Den nya tidtabellen är tillsvidare bara ett förslag. Det slutgiltiga beslutet om de ändrade tidtabellerna kommer att tas när EU godkänner den nya förordningen som EU:s arbetsprogram.

T2L(F)-dokument ska anmälas elektroniskt från 1.3.2024

Tullstatus som unionsvara anmäls elektroniskt i EU:s PoUS-tjänst fr.o.m. 1.3.2024. Deklarationen får ett nytt MRN-referensnummer. 

När unionsvaror för vilka man ingett en elektronisk PoUS-anmälan anländer till Finland, anmäls varorna med en elektronisk anmälan av varors ankomst. I början, 1.3–2.6.2024, ska varornas ankomst anmälas i EU:s elektroniska tjänst PoUS. Först fr.o.m. 3.6.2024, kan varorna anmälas med en anmälan av varors ankomst i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.

Mera information: 
Förändringar i införseldeklarationer och deklarationer för tillfällig lagring
Nya summariska införseldeklarationer tas i bruk i sjö-, väg- och järnvägstrafik 1.3.2024 (kundmeddelande 16.2.2023)
T2L- och T2LF-dokument ska anmälas elektroniskt från 1.3.2024 (kundmeddelande 18.4.2023)
UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering