Införsel och tillfällig lagring

Funktion Ärende Läget 2018 Stegvisa förändringar 2018 och senare
Införsel Säkerhetsuppgiftsdeklarationer vid införsel från ett land utanför EU EU-staterna har beslutat om nationella sätt för inlämning av summarisk deklaration för tillfällig lagring och anmälan om uppvisande. I Finland lämnas efter en summarisk införseldeklaration en kombinerad ankomst- och uppvisningsanmälan. Vid transporter i delade lastutrymmen inlämnas ankomstanmälan vanligtvis separat. En summarisk deklaration för tillfällig lagring består av en summarisk införseldeklaration och en anmälan om uppvisande. Det har föreslagits stegvisa förändringar under åren 2020–2025. Uppgifterna om köpare och säljare blir nya obligatoriska säkerhetsuppgifter, likaså varubeskrivning och varukod med 6 siffrors noggrannhet.
Införsel Deklaration i vilken säkerhetsuppgifterna kan anges Summarisk införseldeklaration eller transiteringsdeklaration. Summarisk införseldeklaration eller transiteringsdeklaration. Med Tullens samtycke också annan tulldeklaration eller deklaration för tillfällig lagring. Planerat införande enligt EU:s tidtabeller stegvis under 2020–2025.
Införsel

Styrkande av unionsstatus

Unionsstatusen för varor vars värde inte överstiger 15 000 € kan bevisas på en faktura eller i ett transportdokument utan att tullen i avgångshamnen bestyrker uppgiften. Handlingen som styrker varors unionsstatus kan i en finsk hamn visas upp för tullen med en summarisk införseldeklaration / summarisk deklaration som lämnas in i AREX-systemet. Elektronisk deklarering i kommissionens PoUS-system är planerad att införas under 2023–2024. Referensnumret (MRN) som tilldelats deklarationen i PoUS visas upp för tullen i en finsk destinationshamn med en anmälan om uppvisande.
Tillfällig lagring Befordran av varor mellan tillfälliga lager Befordran enligt en ny deklarationsmodell under första halvan av år 2018, när den nationella anvisningen träder i kraft. Egna elektroniska deklarationer för befordran införs enligt EU:s arbetsprogram tidigast 1.10.2020.

 

                            

Ta kontakt

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag