Hyppää sisältöön

T2L- och T2LF-dokument ska anmälas elektroniskt från 1.3.2024

Utgivningsdatum 18.4.2023 10.00 | Publicerad på svenska 2.5.2023 kl. 8.37
Pressmeddelande

Från och med 1.3.2024 ska unionsstatusen för varor med ett värde på över 15 000 euro klargöras med en elektronisk anmälan till EU:s nya e-tjänst (POUS, ”Proof of Union Status”). Det MRN-referensnummer som anmälan som ingetts till e-tjänsten får ska uppvisas elektroniskt när varorna anländer.

En förändring i två faser som omfattar hela EU

Förändringen gäller hela EU. I Finland kan de elektroniska anmälningarna endast inges till EU:s e-tjänst, dvs. det går inte att använda meddelanden. I en del EU-länder har man också beslutat om olika andra elektroniska anmälningssätt.

I den första fasen som inleds 1.3.2024 kan T2L- och T2LF-dokumenten inte längre bestyrkas vid tullkontoret. Även godkända utfärdare måste anmäla varornas unionsstatus elektroniskt och kan inte längre bevisa unionsstatusen med ett T2L- eller T2LF-dokument (eller motsvarande faktura eller transportdokument) som hen själv bestyrkt. Tullen kommer att på myndighetsinitiativ ompröva de nuvarande ACP-tillstånden för godkända utfärdare.

Om den godkända utfärdaren använder godkända utfärdares manifest för att bevisa unionsstatus kan den fortsätta att använda manifestet enligt den nuvarande modellen fram till 15.8.2025.

Att bevisa unionsstatus för varor som förs in

En elektronisk anmälan av unionsstatus ska alltid avslutas elektroniskt. MRN-numret som anmälan erhållit ska uppvisas för Tullen elektroniskt vid införselplatsen. I Finland görs detta genom att inge en anmälan av varors ankomst (FI332) i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande. I andra EU-länder kan det finnas olika praxis, och länderna kan t.ex. godkänna att uppvisandet görs i kommissionens e-tjänst (POUS).

Från 1.3.2024 kan unionsstatusen anmälas med en deklaration för tillfällig lagring (TSD) endast om unionsstatusen bevisas med en godkänd utfärdares manifest eller ett giltigt T2L-, T2LF- eller motsvarande dokument som beviljats före 1.3.2024.

Vill du vara med och påverka? Kom med och testa kommissionens e-tjänst

Kommissionen bjuder in aktörer att testa den nya e-tjänsten. Om du är intresserad av att testa e-tjänsten och ge respons, kontakta oss på UCC(at)tulli.fi.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering