Tillgängligheten av Tullens webbtjänster

Vi utvecklar våra webbtjänster enligt kundernas behov. Vi beaktar alltid tillgänglighetskraven vid planering av nya tjänster och vid utveckling av existerande tjänster. Vi vill erbjuda alla möjligheten att använda våra tjänster på lika villkor.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förpliktar myndigheterna att iaktta tillgänglighetskraven. Kraven i lagen träder inte i kraft på en gång, utan de har övergångsperioden beroende på när webbtjänsten har publicerats.

Respons om tillgängligheten

Du kan ge respons om tillgängligheten av våra tjänster genom att skicka e-post till [email protected]

Tillgänglighetsutlåtanden

Webbtjänsterna som uppfyller tillgänglighetskraven 23.9.2019:

Webbtjänsterna som ska uppfylla tillgänglighetskraven 23.9.2020

 • Tulli.fi och tullräknaren
 • Tullaboratoriet
 • Tullmuseet
 • Tullikoirat (tullhundarna, på finska)
 • Intrastat-deklarering
 • Importförtullning
 • Exportdeklarering
 • Transitering
 • Uljas, statistikdatabas för utrikeshandel med varor
 • Deklarering vid införsel och utförsel
 • Ålands skattegränsdeklarering
 • Sändning av bilagor
 • Portnet (med Traficom)
 • Skatteförvaltningens tjänster som förvaltas av Tullen: Tjänsten för bilskattedeklarationer, tjänsten Punktskattedeklaration, EMCS-tjänsten