Hoppa till innehåll

Rederi: Om du inger summariska införseldeklarationer genom meddelandedeklarering, men du inte är redo för de nya deklarationsmeddelandena 3.6.2024, begär övergångstid

Utgivningsdatum 18.3.2024 8.47 | Publicerad på svenska 23.4.2024 kl. 10.06

De nya säkerhetsuppgiftsdeklarationerna för sjö-, järnvägs- och vägtrafik tas i bruk i flera olika skeden för de olika transportformerna. Som nya uppgifter i deklarationen ska du till exempel ange säljaren, köparen och alltid den obligatoriska varukoden med sex siffrors noggrannhet. 

EU har fastställt nya tidtabeller för ibruktagandet av summariska införseldeklarationer. Rederiernas nya säkerhetsuppgiftsdeklarationer tas i bruk fr.o.m. 3.6.2024. Om avsändaren eller mottagaren av varan eller en aktör som är deras ombud har kommit överens med rederiet om att hen inger säkerhetsuppgifter för uppgifter i underfraktsedel, ska hen ta i bruk de nya deklarationerna 4.12.2024. Aktörer som inger summariska införseldeklarationer för järnvägs- och vägtrafik börjar använda de nya deklarationerna 1.4.2025.

Övergångstider

Transportföretag som inger summariska införseldeklarationer genom meddelandedeklarering kan ansöka om övergångstid för ibruktagande av de nya deklarationerna. Som grund kan transportföretaget t.ex. ange att programvaran som företaget använder inte hinner bli klar inom den utsatta tiden. 

Rederier kan ansöka om övergångstid högst fram till 4.12.2024, aktörer som i sjötrafik inger deklarationer för uppgifter i leveransparti på undernivå högst fram till 1.4.2025 och aktörer i järnvägs- och landsvägstrafik högst fram till 1.9.2025.

Vem kan ansöka om övergångstid?

Företag som har ett EORI-nummer som beviljats i Finland ska ansöka om en övergångstid hos finska tullen. Övergångstid kan endast ansökas av transportföretaget som ansvarar för deklarationen eller av aktören som inger deklarationer för uppgifter i leveransparti på undernivå. De ombud som sänder dessa deklaranters meddelanden eller de tjänsteleverantörer som svarar för meddelandeförmedlingen kan inte söka övergångstid för sin egen del, men de kan söka övergångstid för deklarantens räkning.

Om du tänker inge nya summariska deklarationer i EU:s ICS2-system för säkerhetsuppgifter (STI-STP), kan du inte ansöka om övergångstid.

Uppgifter och tidsgränser för ansökan om övergångstid

Ansök om en övergångstid med ett fritt formulerat meddelande som du skickar till Tullen på adressen UCC(at)tulli.fi. Ange i meddelandet åtminstone ditt företags EORI-nummer; din roll när du lämnar in deklarationen; deklarationer som ditt företag tänker lämna in samt längden på övergångstiden som söks. Kom ihåg att också motivera varför du ansöker om övergångstid.

Rederierna ska ansöka om en övergångstid senast 30.4.2024. Meddelandedeklaranter i järnvägs-, vägtrafik samt meddelandedeklaranter i sjötrafik, som lämnar in summariska införseldeklarationer för uppgifter i leveransparti på undernivå, kan ansöka om övergång även senare, dock senast en månad innan tiden börjar för ibruktagande av deklarationer som gäller dem. 

Mera information:

De nya summariska införseldeklarationerna i sjötrafik introduceras i juni 2024 och i väg- och järnvägstrafik år 2025 (kundmeddelande 23.10.2023)

Förändringar i införseldeklarationer och deklarationer för tillfällig lagring

Import Control System 2 - Release 3 - European Commission

UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering