Hoppa till innehåll

Meddelandebeskrivningarna för transiteringsdeklarationerna som tas i bruk i mars 2023 har publicerats

Utgivningsdatum 9.11.2021 9.00
Pressmeddelande

Meddelandekunderna vid transitering ska i mars 2023 ta i bruk sådana deklarationsmeddelanden som motsvarar de nya meddelandebeskrivningarna. De preliminära meddelandebeskrivningarna har nu publicerats på Tullens webbplats. 

Meddelandebeskrivningarna har publicerats på finska Tullens github-sidor ”Meddelandebeskrivningar, Transitering”. Alla Tullens meddelandebeskrivningar för meddelandedeklarering har samlats på sidan Meddelandebeskrivningar

Innehåll i meddelandebeskrivningarna

Meddelandebeskrivningarna innehåller en inledning, en guide för meddelandetrafik, meddelandenas datainnehåll, ett klassdiagram, koder som används samt meddelandenas struktur. Beskrivningarna är preliminära och bland annat koder, regler och villkor samt exempelmeddelanden och datainnehållsförklaringar kompletteras och preciseras ännu under de närmaste månaderna.

Förnyande av tillstånd

Meddelandedeklarering förutsätter tillstånd av Tullen och testning av meddelandena med Tullen. Även nuvarande meddelandekunder vid transitering ska ansöka om en ändring av sitt tillstånd till meddelandedeklarering. Vi meddelar i år 2022 när man kan ansöka om nya tillstånd eller en uppdatering av nuvarande tillstånd. De uppdaterade meddelandena ska testas med Tullen. Tullen kommer överens med företaget om testningstidpunkterna. 

Mera information:
UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering