Meddelandebeskrivningar

Meddelandebeskrivningar för det nya tullklareringssystemet

Import och tullagring

Meddelandebeskrivningar, import 3.0 fasen (tas i bruk vid alla import deklarationer: särskilda förfaranden, förenklade deklarationer och övergång till fri omsättning och tullagring deklarationer  2.9.2023)

Meddelandebeskrivningar, import 2.1 fasen (togs i bruk vid alla import deklarationer: särskilda förfaranden, förenklade deklarationer och övergång till fri omsättning och tullagring deklarationer på hösten 2022)

Export 

Meddelandebeskrivningar, export, (tas i bruk på våren 2024)

Transitering

Meddelandebeskrivningar, transitering (tas i bruk i november 2023)

Införsel

Meddelandebeskrivningar, deklarationer för tillfällig lagring och anmälningar av varors ankomst (v. 2.5 tas i bruk 2.9.2023)

Meddelandebeskrivningar, deklarationer för tillfällig lagring och anmälningar av varors ankomst

Intrastat-meddelandebeskrivningar för handelsstatistik inom EU

Meddelandebeskrivningar - Intrastat
Intrastat-meddelandebeskrivningar från och med meddelanden för 2022, kundtester börjar i oktober 2021.

Garantiförfrågan

Meddelandebeskrivingar, garantiförfrågan