Meddelandebeskrivningar

Meddelandebeskrivningar för det nya tullklareringssystemet

Import och tullagring

Meddelandebeskrivningar, import 2:a fasen (togs i bruk vid tullagring i februari 2021 och tas i bruk vid övergång till fri omsättning (med undantag av förenklade deklarationer) våren 2021)

Införsel

Meddelandebeskrivningar, deklarationer för tillfällig lagring och anmälningar av varors ankomst

Intrastat-meddelandebeskrivningar för handelsstatistik inom EU

Meddelandebeskrivningar - Intrastat
Intrastat-meddelandebeskrivningar från och med meddelanden för 2022, kundtester börjar den 1 oktober 2021

Intrastat-meddelandebeskrivningar för deklarationer gällande 2021

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning