Meddelandebeskrivningar

Meddelandebeskrivningar för det nya tullklareringssystemet

Import och tullagring

Meddelandebeskrivningar, import 2.1 fasen (tas i bruk vid alla import deklarationer: särskilda förfaranden, förenklade deklarationer och övergång till fri omsättning och tullagring deklarationer på hösten 2022)

Meddelandebeskrivningar, import 2:a fasen (togs i bruk vid tullagring i februari 2021 och tas i bruk vid övergång till fri omsättning (med undantag av förenklade deklarationer) våren 2021)

Export 

Meddelandebeskrivningar, export, (tas i bruk i mars 2023. Utförseldeklarationernas datainnehåll och datumet då de tas i bruk fastställs senare.)

Transitering

Meddelandebeskrivningar, transitering (tas i bruk i mars 2023)

Införsel

Meddelandebeskrivningar, deklarationer för tillfällig lagring och anmälningar av varors ankomst

Intrastat-meddelandebeskrivningar för handelsstatistik inom EU

Meddelandebeskrivningar - Intrastat
Intrastat-meddelandebeskrivningar från och med meddelanden för 2022, kundtester börjar i oktober 2021.