Meddelandebeskrivningar

Meddelandebeskrivningar för det nya tullklareringssystemet

Import och tullagring

Meddelandebeskrivningar, import 3.0 fasen

Införsel

Meddelandebeskrivningar, deklarationer för tillfällig lagring och anmälningar av varors ankomst

Export 

Meddelandebeskrivningar, export, (tas i bruk på oktober 2024)

Transitering

Meddelandebeskrivningar, transitering

Intrastat-meddelandebeskrivningar för handelsstatistik inom EU

Meddelandebeskrivningar - Intrastat
Intrastat-meddelandebeskrivningar från och med meddelanden för 2022, kundtester börjar i oktober 2021.

Garantiförfrågan

Meddelandebeskrivingar, garantiförfrågan

Andra systemspecifika meddelandebeskrivningar