Hoppa till innehåll

Kumulationsnätverket för parallella Europa-Medelhavstäckande ursprungsregler utvidgas

Utgivningsdatum 16.2.2023 8.58
Pressmeddelande

Mellan EU och avtalsländerna inom Europa-Medelhavsområdet (PEM) har det sedan den 1 september 2021 varit möjligt att tillämpa nya övergångsregler om ursprung, men i många länder har den nationella godkännandeprocessen försenat införandet av ursprungsreglerna. Kommissionen har nu meddelat att Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Serbien, Montenegro samt Moldavien tillämpar diagonal kumulation enligt övergångsreglerna i sin ömsesidiga handel sedan den 1 februari 2023. Ett tillkännagivande om detta finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 51, 10.2.2023.

Bosnien och Hercegovina tillämpar dock ännu inte övergångsreglerna och diagonal kumulation enligt övergångsreglerna med EU- och EFTA-länderna. I följande länder pågår godkännandeprocessen men har av olika orsaker ännu inte slutförts: Egypten, Israel, Libanon, Tunisien, Turkiet och Ukraina. Därtill förhandlar EU fortfarande med Algeriet och Marocko om de villkor som dessa länder ställt för godkännande av övergångsreglerna.  

Uppdaterad tabell över kumulationsnätverket för PEM-övergångsreglerna 

Kommissionen har i sitt tillkännagivande publicerat en uppdaterad matristabell (bild 1) gällande kumulationen. I den uppdaterade matristabellen har utvidgningen av kumulationsnätverket beaktats.

Beteckningen ”X” i skärningspunkten för två eller flera olika avtalsländers rader och kolumner innebär att kumulationen är möjlig mellan dessa länder. Du kan läsa mer om tolkningen av tabellen och om andra beteckningar i kommissionens tillkännagivande och i Tullens tidigare kundmeddelande om utvidgning av kumulationsnätverket: ”Nya länder med i parallella Europa-Medelhavstäckande ursprungsregler och kumulationsnätverk" (kundmeddelande 6.6.2022).

Förenklad översikt över möjligheterna till diagonal kumulation på grundval av övergångsreglerna om ursprung i Europa–Medelhavsområdet den 1 februari 2023.

  EU CH (+LI) IS NO FO JO PS AL BA KO MK RS ME GE MD
EU   X X X X X X X   X X X X X X
CH (+LI) X   X X       X     X X X    
IS X X   X       X              
NO X X X         X     X X X    
FO X                            
JO X                            
PS X                            
AL X X X X         X X X X X   X
BA               X   X X X X   X
KO X             X X   X X X   X
MK X X X X       X X X   X X   X
RS X X X X       X X X X   X   X
ME X X X X       X X X X X     X
GE X                            
MD X             X X X X X X    

Bild 1. Översikt över kumulationen enligt PEM-avtalsnätverkets övergångsregler

Tillämpning av utvidgad kumulation i fråga om textilprodukter

I bilaga I som finns i anslutning till kommissionens matristabell finns en uppdaterad förteckning över de länder som lämnat en anmälan om utvidgning av tillämpningen av kumulationen till textilprodukter enligt HS-kapitlen 50‒63.

Efta-länderna, dvs. Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein, tillämpar den utvidgade kumulationen utan begränsningar vid import av textilprodukter med ursprung i alla länder som tillämpar övergångsreglerna. 

Albanien, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien har anmält att de tillämpar den utvidgade kumulationen i begränsad omfattning vid import av textilprodukter med ursprung i Efta-länderna. Enligt kommissionens tillkännagivande tillämpar nu också Moldavien samt deltagarna i EU:s stabiliserings- och associeringsprocess, dvs. Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien, i sin ömsesidiga handel kumulationen som utvidgats till HS-kapitlen 50–63. 

Mera information:

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling