Hyppää sisältöön

Paneurooppa–Välimerialueen rinnakkaisten alkuperäsääntöjen kumulaatioverkosto laajenee

Julkaisuajankohta 16.2.2023 8.58
Tiedote

Euroopan unionin ja Paneurooppa–Välimerialueen (PEM) sopimusmaiden välillä on ollut mahdollisuus soveltaa uusia alkuperän siirtymäsääntöjä 1.9.2021 alkaen, mutta kansallinen hyväksymisprosessi on viivästyttänyt sääntöjen käyttöönottoa monissa maissa. Komissio on nyt ilmoittanut, että Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Pohjois-Makedonia, Serbia, Montenegro sekä Moldova soveltavat 1.2.2023 alkaen siirtymäsääntöjen mukaista diagonaalista kumulaatiota keskinäisessä kaupassaan. Asiasta on kerrottu Euroopan unionin virallisessa lehdessä C51, 10.2.2023.

Bosnia ja Hertsegovina ei kuitenkaan sovella vielä siirtymäsääntöjä ja siirtymäsääntöjen mukaista diagonaalista kumulaatiota EU- ja EFTA-maiden kanssa. Lisäksi seuraavissa maissa hyväksymisprosessi on käynnissä mutta erilaisten syiden takia edelleen kesken: Egypti, Israel, Libanon, Tunisia, Turkki ja Ukraina. Lisäksi EU käy edelleen neuvotteluja Algerian ja Marokon kanssa ehdoista, jotka nämä maat ovat asettaneet siirtymäsääntöjen hyväksymiselle. 

PEM-siirtymäsääntöjen päivitetty kumulaatioverkoston matriisitaulukko

Komissio on julkaissut ilmoituksessa kumulaatioverkoston laajentumisesta myös päivitetyn kumulaation matriisitaulukon (kuva 1). Päivitetyssä matriisitaulukossa on huomioitu kumulaatioverkoston laajeneminen.

Kahden tai useamman eri sopimusosapuolen välisten rivien ja sarakkeiden yhtymäkohdassa oleva merkintä ”X”, tarkoittaa, että kumulaatio näiden sopimusosapuolten välillä on mahdollista. Voit lukea lisää taulukon tulkinnasta ja muista merkinnöistä komission ilmoituksesta sekä Tullin aiemmasta asiakastiedotteesta kumulaatioverkoston laajentumisesta ”Uusia maita mukaan Paneurooppa–Välimerialueen rinnakkaisiin alkuperäsääntöihin ja kumulaatioverkostoon” (asiakastiedote 6.6.2022).

Yksinkertaistettu yhteenveto siirtymäkauden alkuperäsääntöjen mukaisista diagonaalisen kumulaation mahdollisuuksista Paneurooppa–Välimerivyöhykkeellä 1. päivänä helmikuuta 2023

  EU CH (+LI) IS NO FO JO PS AL BA KO MK RS ME GE MD
EU   X X X X X X X   X X X X X X
CH (+LI) X   X X       X     X X X    
IS X X   X       X              
NO X X X         X     X X X    
FO X                            
JO X                            
PS X                            
AL X X X X         X X X X X   X
BA               X   X X X X   X
KO X             X X   X X X   X
MK X X X X       X X X   X X   X
RS X X X X       X X X X   X   X
ME X X X X       X X X X X     X
GE X                            
MD X             X X X X X X    

Kuva 1. PEM-sopimusverkoston siirtymäsääntöjen kumulaatiotaulukko.

Laajennetun kumulaation soveltaminen tekstiilituotteissa

Komission julkaiseman matriisitaulukon yhteydessä olevassa liitteessä I on päivitetty luettelo niistä maista, jotka ovat antaneet ilmoituksen kumulaation laajentamisesta HS-ryhmiin 50‒63 kuuluviin tekstiilituotteisiin.

EFTA-maat eli Islanti, Norja, Sveitsi ja Liechtenstein soveltavat laajennettua kumulaatiota ilman rajoituksia kaikista siirtymäsääntöjä soveltavista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin. 

Albania, Montenegro, Pohjois-Makedonia ja Serbia ovat ilmoittaneet soveltavansa laajennettua kumulaatiota rajoitetusti EFTA-maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin. Komission julkaiseman ilmoituksen mukaan nyt myös Moldova sekä EU:n vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Montenegro, Pohjois-Makedonia ja Serbia soveltavat keskinäisessä kaupassaan HS-ryhmiin 50–63 laajennettua kumulaatiota.

Lisätietoja:

Asiakastiedotteet Etuuskohtelutiedotteet