Hyppää sisältöön

Uusia maita mukaan Paneurooppa-Välimerialueen rinnakkaisiin alkuperäsääntöihin ja kumulaatioverkostoon

Julkaisuajankohta 6.6.2022 13.08
Tiedote

EU:n ja Paneurooppa-Välimerialueen (PEM) sopimusmaiden välillä on ollut mahdollisuus soveltaa uusia siirtymäsääntöjä 1.9.2021 alkaen, mutta kansallinen hyväksymisprosessi on viivästyttänyt alkuperäsääntöjen käyttöönottoa monissa maissa. Tämän vuoksi PEM-sopimusalueella on sovellettu rinnakkain kahta eri alkuperäsääntökokonaisuutta. PEM-konvention alkuperäisistä alkuperäsäännöistä voidaan luopua vasta sitten, kun kaikki PEM-sopimusmaat ovat hyväksyneet uudet siirtymäsäännöt. Uusista PEM-alueen siirtymäsäännöistä ja niiden käytännön soveltamisesta on kerrottu enemmän 27.8.2021 julkaistussa tiedotteessamme: Paneurooppa-Välimerialueen uudet rinnakkaiset alkuperäsäännöt.

PEM-sopimusmaiden tilanne siirtymäsääntöjen hyväksymisessä 2.6.2022 mennessä

Tähän mennessä Euroopan unionin lisäksi seuraavat PEM-kumppanimaat ovat hyväksyneet uudet säännöt käyttöönsä: Albania, Färsaaret, Georgia, Islanti, Jordania, Moldova, Montenegro, Palestiina, Pohjois-Makedonia, Serbia ja Sveitsi. 

Seuraavissa maissa hyväksymisprosessi on käynnissä, mutta se on erilaisten syiden takia edelleen kesken: Bosnia ja Hertsegovina, Egypti, Israel, Kosovo, Libanon, Tunisia, Turkki ja Ukraina. 

Algeria ja Marokko ovat ilmoittaneet, etteivät ne voi toistaiseksi hyväksyä uusia alkuperäsääntöjä. EU neuvottelee edelleen myös näiden maiden kanssa, jotta PEM-alueella voitaisiin lopulta soveltaa vain yhtä alkuperäsääntöjen kokonaisuutta.

Kun tavarakauppaa käydään sellaisten maiden kanssa, jotka eivät ole hyväksyneet siirtymäsääntöjä, on toistaiseksi siis sovellettava pelkästään alkuperäisiä PEM-konvention alkuperäsääntöjä. Näin on tehtävä, kunnes maat ilmoittavat komissiolle sääntöjen hyväksymisestä ja kunnes komissio julkaisee asiasta ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

PEM-siirtymäsääntöjen kumulaatioverkosto laajenee

Mitä useammat PEM-sopimusmaat hyväksyvät siirtymäsäännöt, sitä enemmän tulee myös mahdollisuuksia kumulaation soveltamiseen siirtymäsääntöjen puitteissa. Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä päivitetyn kumulaation matriisitaulukon (kuva 1.) aina kumulaatioverkoston laajentuessa. 

Matriisitaulukko kuvaa EU:n ja eri PEM-sopimusmaiden välisiä mahdollisuuksia kumulaation soveltamiseen alkuperätuotteiden valmistuksessa. Taulukossa kaikkien PEM-sopimusosapuolien maatunnukset on merkitty taulukon ylimmälle riville sekä vasempaan sarakkeeseen. Tällöin kahden eri sopimusosapuolen välisten rivien ja sarakkeiden yhtymäkohdassa oleva merkintä ”X”, tarkoittaa, että kumulaatio näiden kahden maan välillä on mahdollinen. Jos kysymys on useamman eri PEM-sopimusmaan välillä tapahtuvasta laajennetusta kumulaatiosta, silloin kaikkien valmistukseen osallistuvien maiden rivien ja sarakkeiden yhtymäkohdissa pitää olla merkintä ”X”. Taulukon tulkinnasta ja muista merkinnöistä on kerrottu tarkemmin komission julkaisemassa ilmoituksessa.

Yksinkertaistettu yhteenveto siirtymäkauden alkuperäsääntöjen mukaisista diagonaalisen kumulaation mahdollisuuksista Paneurooppa–Välimerivyöhykkeellä 1 päivänä huhtikuuta 2022

  EU CH (+LI) IS NO FO JO PS AL MK RS ME GE MD
EU   X X X X X X X X X X X X
CH (+LI) X   X X       X X X X    
IS X X   X       X X X X    
NO X X X         X X X X    
FO X                        
JO X                        
PS X                        
AL X X X X                  
MK X X X X                  
RS X X X X                  
ME X X X X                  
GE X                        
MD X                        

Kuva 1. PEM-sopimusverkoston siirtymäsääntöjen kumulaatiotaulukko.

Laajennetun kumulaation soveltaminen tekstiilituotteissa

Siirtymäsääntöjen 7. artiklan 3. kohtaan sisältyy määräys, että HS-ryhmiin 50‒63 kuuluvien tekstiilituotteiden valmistuksessa ei voi soveltaa laajennettua kumulaatiota (laajempi kuin kahden sopimusosapuolen välinen). Sopimusosapuoli voi kuitenkin yksipuolisella ilmoituksella laajentaa kumulaation soveltamista täysimääräisesti myös HS-ryhmiin 50‒63 kuuluvien tuotteiden tuontiin. 

Komission julkaiseman matriisitaulukon yhteydessä olevassa liitteessä I on luettelo niistä maista, jotka ovat antaneet tällaisen ilmoituksen kumulaation laajentamisesta tekstiilituotteisiin. Tällä hetkellä ilmoituksen ovat antaneet Islanti, Norja ja Sveitsi, mukaan lukien Liechtenstein (EFTA-maat).

Siirtymäsääntöjen sekä PEM-konvention matriisitaulukkojen viimeksi päivitetyt versiot on julkaistu seuraavissa Euroopan unionin virallisissa lehdissä:

PEM-siirtymäsääntöjen matriisitaulukko C202 /19.5.2022
PEM-konvention matriisitaulukko C418 /15.10.2021

Lisätietoja: yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Etuuskohtelutiedotteet