Hoppa till innehåll

Kommissionen rättar sitt genomförandebeslut gällande avslutande av absorptionsundersökningen beträffande import av vissa kinesiska artiklar av gjutjärn

Utgivningsdatum 2.11.2020 8.51
Pressmeddelande

Kommissionen rättar genomförandebeslutet gällande avslutandet av absorptionsundersökningen beträffande import av gjutjärnsartiklar med ursprung i folkrepubliken Kina. Rättelsen gäller varornas KN- och Taric-nummer som angetts i beslutet. 

I genomförandebeslutet har stått: 
”Absorptionsundersökningen av import av vissa gjutjärnsartiklar, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7325 10 00 (Taric-nummer 7325100031) och ex 7325 99 90 (Taric-nummer 7325999080), med ursprung i Kina, avslutas härmed.”

Kommissionen ändrar texten enligt följande:
”Absorptionsundersökningen av import av vissa gjutjärnsartiklar, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7325 10 00 (Taric-nummer 7325100031) och ex 7325 99 10 (Taric-nummer 7325991060), med ursprung i Kina, avslutas härmed.”

Detta ärende beskrivs i Europeiska unionens officiella tidning nr L 359 / 29.10.2020.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar