Hoppa till innehåll

Importerar du molybdentråd från Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i antidumpningsärende

Utgivningsdatum 29.6.2021 8.38
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut vid import av kinesisk molybdentråd. Varorna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 8102 96 00 (Taric-nummer 8102 96 00 11 och 8102 96 00 19).

Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 251, 28.6.2021. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar