Hoppa till innehåll

Förnyandet av deklarationen för tillfällig lagring vid sjö- och flygtrafik skjuts upp till år 2022

Utgivningsdatum 21.1.2021 9.00
Pressmeddelande

Man kommer att förnya deklarationen för tillfällig lagring som inges för sådana varor som anländer från flygplatser och hamnar i EU, Schweiz och Norge och som ska tullklareras. Avsikten var att ta i bruk den nya deklarationen i slutet av år 2021, men ibruktagandet skjuts fram till våren 2022. Vi informerar om den mer exakta tidpunkten senare.

Den nya deklarationen för tillfällig lagring kommer att ersätta den nuvarande summariska deklarationen för tillfällig lagring (IE344) som inges till AREX-systemet. Samtidigt förnyas också anmälan om uppvisande vid införsel (anmälan av varors ankomst).

Mera information:
Kundmeddelande 24.8.2020: Ny deklaration för tillfällig lagring vid sjö- och flygtrafik i slutet av år 2021
Meddelandebeskrivningar för deklarationen för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst
UCC(at)tulli.fi 

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering