Meddelandebeskrivningar

Meddelandebeskrivningar för det nya tullklareringssystemet

Import och tullagring

Meddelandebeskrivningar, import 2:a fasen (togs i bruk vid tullagring i februari 2021 och tas i bruk vid övergång till fri omsättning (med undantag av förenklade deklarationer) våren 2021)

Införsel

Meddelandebeskrivningar, deklarationer för tillfällig lagring och anmälningar av varors ankomst

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning