Meddelandebeskrivningar

Meddelandebeskrivningar för det nya tullklareringssystemet

Tullagring

Tillämpas fram till slutdelen av 2020 (exakt datum anmäls senare)

Meddelandebesrivningar, tullagring (i bruk fram till att importens andra fas tas i bruk)

Import

Meddelandebeskrivningar, import 1:a fasen (frigörande från lager) (i bruk fram till att importens andra fas tas i bruk)

Meddelandebeskrivningar, import 2:a fasen (tas i bruk i november-december 2020)

 

 

Andra systemspecifika meddelandebeskrivningar

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag