Hoppa till innehåll

Ny deklaration för tillfällig lagring vid sjö- och flygtrafik i slutet av år 2021

Utgivningsdatum 24.8.2020 9.00
Pressmeddelande

För sådana varor som anländer från flygplatser och hamnar i EU, Schweiz och Norge och som ska tullklareras, ska man i fortsättningen inge en ny deklaration för tillfällig lagring. Den ersätter den nuvarande summariska deklarationen för tillfällig lagring (IE344). Samtidigt förnyas också anmälan om uppvisande vid införsel. De nya deklarationerna tas i bruk i slutet av år 2021, som en del av utvidgningen av Tullens nya tullklareringssystem (UTU).

Det är fortfarande transportfirman som ansvarar för ingivandet av deklarationerna. Transportfirman kan använda ett ombud för detta. Deklarationen kan inges antingen genom direkt meddelandedeklarering eller via Tullens e-tjänst. Meddelandekunderna kan ta i bruk de nya deklarationerna först när meddelandena har uppdaterats och testats med Tullen.

Hur inges deklarationen för tillfällig lagring?

Du kan inge deklarationen för tillfällig lagring på förhand högst 30 dagar innan varornas ankomst anmäls till Tullen. När du inger deklarationen på förhand, kan du också inge följande deklaration i tullklareringskedjan på förhand. Deklarationen för tillfällig lagring ska inges senast när varorna anländer och deras ankomst anmäls till Tullen. Om du inger deklarationen först vid detta skede, kan du använda en kombinerad deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst.

En separat deklaration för tillfällig lagring ska inges för oförtullade varor som lossas från fartyg till varje lager till vilka varor lossas. Egna deklarationer ska inges för unionsvaror och för sådana varor som tullklareras utan tillfällig lagring.

För varorna ska en tillräckligt noggrann varubeskrivning eller varukod anges. Varukoden ska anges med sex siffrors noggrannhet i flyg-, expressfrakt- och posttrafik fr.o.m. 1.3.2023 och i sjötrafik fr.o.m. 1.3.2024.

När varorna lossas till ett lager får innehavaren av det tillfälliga lagret från Tullen meddelandet ”Varor som anländer till tillfälligt lager”, om denne är meddelandekund och inte själv har ingett deklarationen för tillfällig lagring.

Inga ändringar i deklarationer för varor som anländer från områden utanför EU

Deklarationerna som inges för varor som anländer från områden utanför EU ändras inte i detta skede: summariska införseldeklarationer med tillhörande uppvisningsanmälningar inges fortsättningsvis till Tullens AREX-tjänst. Vi informerar senare om ändringar i dessa deklarationer. Du kan redan nu läsa om de kommande ändringarna på EU-kommissionens ICS2-webbplats (på engelska).

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering