Hoppa till innehåll

EU fortsätter med tillfälliga tullbefrielser och importlättnader för produkter med ursprung i Ukraina

Utgivningsdatum 5.6.2023 15.59
Pressmeddelande

Europaparlamentet och rådet har genom förordning (EU) 2023/1077 beslutat att fortsätta med alla de tillfälliga befrielser och andra lättnader vid import som beviljats produkter med ursprung i Ukraina för perioden 4.6.2022–5.6.2023. Tillämpningen av dessa tillfälliga åtgärder fortsätter till den 5 juni 2024. 

Tullbefrielserna gäller alla industriprodukter. Därtill upphävs tillämpningen av systemet med ingångspriser på frukt och grönsaker samt alla tullkvoter som fastställs i bilaga I-A till associeringsavtalet mellan EU och Ukraina. På ukrainska produkter tillämpas inte heller sådana antidumpningstullar som införts eller införs i unionen under giltighetstiden för förordningarna (EU) 2022/870 och (EU) 2023/1077 om tillfällig befrielse från tullar. EU fortsätter också med det tillfälliga upphävandet av tillämpningen av förordning (EU) 2015/478 om harmonisering av skyddsåtgärder (kodifiering) vid import av produkter med ursprung i Ukraina.

Importörerna bör beakta att befrielserna gällande förmånsordningar bara kan tillämpas om importören i samband med importen visar upp ett ursprungsbevis enligt avtalets ursprungsregler (varucertifikat EUR.1 eller ursprungsdeklaration upprättad av en godkänd exportör). 

Förordningen finns publicerad i Europeiska unionens officiella tidning nr L 144 / 5.6.2023.

Mera information:
Rysslands attack mot Ukraina – exportsanktioner samt konsekvenser för företag och privatpersoner
EU befriar produkterna med ursprung i Ukraina tillfälligt från tullar och underlättar importen av dem
yritysneuvonta(at)tulli.fi 
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar Meddelanden om förmånsbehandling ukraina