Hyppää sisältöön

EU jatkaa Ukrainasta peräisin olevien tuotteiden väliaikaisia tullivapautuksia ja tuonnin helpotuksia

Julkaisuajankohta 5.6.2023 15.59
Tiedote

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päättäneet asetuksella (EU) 2023/1077 jatkaa kaikkia väliaikaisia vapautuksia tulleista sekä muita tuontia helpottavia toimenpiteitä, jotka on myönnetty Ukrainasta peräisin oleville tuotteille 4.6.2022–5.6.2023. Väliaikaisten toimenpiteiden soveltamista jatketaan 5.6.2024 asti. 

Tullivapautukset koskevat kaikkia teollisuustuotteita. Lisäksi hedelmien ja vihannesten tulohintajärjestelmän soveltaminen sekä EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen liitteessä I-A vahvistetut tariffikiintiöt keskeytetään. Ukrainalaisiin tuotteisiin ei myöskään sovelleta sellaisia polkumyyntitulleja, jotka on otettu tai otetaan käyttöön unionissa väliaikaista tulleista vapauttamista koskevien asetusten (EU) 2022/870 ja (EU) 2023/1077 voimassaoloaikana. Lisäksi EU jatkaa myös unionin suojatoimenpiteiden yhtenäistämisjärjestelyä (kodifikaatio) koskevan asetuksen (EU) 2015/478 soveltamisen väliaikaista keskeyttämistä Ukrainasta peräisin olevien tuotteiden tuonnissa.

Tuojien kannattaa huomioida, että etuusjärjestelyjä koskevia vapautuksia voidaan soveltaa vain, jos tuoja esittää tuonnin yhteydessä sopimuksen alkuperäsääntöjen mukaisen alkuperäselvityksen (EUR.1-tavaratodistus tai valtuutetun viejän alkuperäilmoitus). 

Asetus kokonaisuudessaan on julkaistu EU:n virallisen lehden numerossa L 144 / 5.6.2023.

Lisätietoja
Venäjän hyökkäys Ukrainaan – vientipakotteet sekä vaikutukset yrityksiin ja yksityishenkilöihin 
EU vapauttaa Ukrainasta peräisin olevat tuotteet väliaikaisesti tulleista ja helpottaa niiden tuontia

yritysneuvonta(at)tulli.fi 

Etuuskohtelutiedotteet Pakotteet Polkumyyntitulli