Hyppää sisältöön

EU vapauttaa Ukrainasta peräisin olevat tuotteet väliaikaisesti tulleista ja helpottaa niiden tuontia

Julkaisuajankohta 9.6.2022 15.58
Tiedote

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat komission antaman ehdotuksen mukaisesti päättäneet asetuksessa (EU) 2022/870, että Ukrainasta peräisin olevien tuotteiden tuontiin sovellettaviin etuusjärjestelyihin sekä polkumyyntitulleihin ja suojatoimenpiteisiin myönnetään väliaikaisia vapautuksia ja helpotuksia. Käytännössä EU poistaa Ukrainasta peräisin olevilta tuotteilta välittömästi kaikki EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksessa määritetyt tullinluonteiset verot sekä helpottaa näiden tuotteiden tuontia unioniin. Väliaikaisia toimenpiteitä sovelletaan 4.6.2022–5.6.2023.

Etuusjärjestelyihin liittyvät vapautukset

Teollisuustuotteiden tullit poistetaan kokonaan myös niiltä tuotteilta, joiden tulleista vapautuminen on määritetty tapahtuvan asteittain seitsemän vuoden aikana sopimuksen voimaan tulosta alkaen. Ukrainalaisiin hedelmien ja vihannesten tulohintajärjestelmän soveltaminen keskeytetään, eikä näihin tuotteisiin sovelleta asetuksen voimassaoloaikana muitakaan tulleja. Samoin keskeytetään kaikille Ukrainasta peräisin oleville tuotteille vahvistettujen tariffikiintiöiden soveltaminen, ja näiden tuotteiden tuonti unioniin sallitaan tulleitta. 

Etuusjärjestelyiden vapautusten soveltaminen edellyttää EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksessa säädettyjen alkuperäsääntöjen noudattamista. Tuojan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että tuotteista esitetään Tullille tuonnin yhteydessä sopimuksen alkuperäsääntöjen mukainen alkuperäselvitys. Etuusjärjestelyjä voidaan asetuksen siirtymäsääntöjen mukaisesti soveltaa myös sellaisiin tuotteisiin, jotka ovat olleet 4.6.2022 joko kuljetettavina Ukrainasta unioniin tai tullivalvonnassa unionissa. Tällaisista tuotteista täytyy tehdä kuuden kuukauden kuluessa etuuskohteluvaatimus Tullille. 

Polkumyyntitulleihin ja muihin unionin suojatoimenpiteisiin liittyvät helpotukset

Etuusjärjestelyjen vapautusten lisäksi ukrainalaisiin tuotteisiin ei sovelleta polkumyyntitulleja, jotka otetaan käyttöön unionissa asetuksen voimassaoloaikana. Asetuksen voimassaoloaikana käyttöönotettavia polkumyyntitulleja ei sovelleta ukrainalaisiin tuotteisiin myöskään näiden helpotusten päättymisen jälkeen. Lisäksi EU keskeyttää väliaikaisesti unionin suojatoimenpiteiden yhtenäistämisjärjestelyä (kodifikaatio) koskevan asetuksen (EU) 2015/478 soveltamisen Ukrainasta peräisin olevien tuotteiden tuonnissa.

Nyt julkaistussa asetuksessa on myös säädetty erikseen niistä edellytyksistä, joiden perusteella sekä väliaikaisista etuusjärjestelyistä että vapautuksista voidaan tarvittaessa luopua. 

Asetus kokonaisuudessaan on julkaistu EU:n virallisen lehden numerossa L 152 / 3.6.2022.

Lisätietoja
Venäjän hyökkäys Ukrainaan – vientipakotteet sekä vaikutukset yrityksiin ja yksityishenkilöihin
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet Pakotteet Polkumyyntitulli