Hoppa till innehåll

En del livsmedel från Japan omfattas inte längre av effektiverad importkontroll – förändringen träder i kraft i oktober

Utgivningsdatum 8.10.2021 12.54 | Publicerad på svenska 13.10.2021 kl. 14.42
Pressmeddelande

En omarbetad förordning om effektiverad kontroll vid import av livsmedel och foder från Japan träder i kraft den 10 oktober 2021. Förändringen innebär minskade krav vid import av icke-animaliska produkter från Japan, då en del av produkterna inte längre omfattas av den effektiverade kontrollen. Framöver övervakar Tullen japanska livsmedels säkerhet genom stickprov som görs för att undersöka bland annat radioaktiviteten i livsmedlen.

Europeiska kommissionens genomförandeförordning 2021/1533 börjar tillämpas på import och kontroll av livsmedel och foder som importeras från Japan.

Följande produkter omfattas inte längre av effektiverad kontroll (s.k. Fukushima-kontroll) från 10.10.2021:

  • Araliagroddar och därav framställda produkter med ursprung i regionerna Fukushima, Miyagi och Gunma
  • Bambu och därav framställda produkter från regionen Fukushima
  • Svamp och därav framställda produkter från regionen Gunma
  • Koshiabura och därav framställda produkter från regionerna Shizuoka, Yamanashi och Yamagata
  • Odlad svamp
  • Odlad örnbräken

Efter förändringen omfattas dessa produkter inte längre av de särskilda krav som gäller vid den effektiverade kontrollen. Det betyder att det vid införsel av dylika försändelser inte längre krävs något officiellt intyg eller någon Traces-anmälan, och inte heller att varorna ska införas via en godkänd gränskontrollstation (BCP).

Dokumentkrav kvarstår för importörer av försändelser som fortfarande omfattas av effektiverad kontroll

Alla försändelser av japanska icke-animaliska livsmedel som inte ingår i ovanstående lista ska åtföljas av de dokument som krävs enligt den effektiverade kontrollen. Dessa försändelser ska fortfarande åtföljas av ett officiellt intyg till vilket resultaten av en mätning av radioaktiviteten har bifogats.

Dessutom kräver dessa fortfarande att importören inger en elektronisk Traces-anmälan före införseln. Införseln sker via en gränskontrollstation (BCP) som godkänts för import av produkten i fråga. Läs mer om gränskontrollstationer på Tullens webbplats.

Tullen övervakar icke-animaliska livsmedel från Japan genom dokumentkontroller som görs i samband med importen. Dessutom tas stickprov på livsmedlen för närmare undersökning baserat på riskbedömning. 

Läs mer:

Tullens övervakning av livsmedel och konsumtionsvaror
Europeiska kommissionens genomförandeförordning 2021/1533 (s.k. Fukushima-förordningen)

Kundmeddelande Tullaboratoriets meddelanden