Godkänd gränskontrollstation (BCP)

Efter den 14 december 2019 får sådana livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel som omfattas av EU:s effektiverade kontroll samt sådana färska grönsaker, frukter och bär som omfattas av växtskyddslagstiftningen, liksom även levande djur och animaliska livsmedel samt växter avsedda att planteras, snittblommor och timmer endast importeras via särskilda gränskontrollstationer (BCP) godkända för dessa produktgrupper.

För närvarande vet vi med säkerhet att Helsingfors-Vanda flygplats, Nordsjö hamn och Vaalimaa kommer att vara godkända gränskontrollstationer för varor som omfattas av EU:s effektiverade kontroll samt för frukter, grönsaker och bär. Djur kommer att kunna föras in via Vaalimaa och Helsingfors-Vanda, och animaliska produkter därtill via Nordsjö. På motsvarande sätt kommer godkända gränskontrollstationer att fastställas för växter avsedda att planteras, snittblommor och timmer.

Beakta följande

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning