Godkänd gränskontrollstation (BCP)

Sådana livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel som omfattas av EU:s effektiverade kontroll samt sådana färska grönsaker, frukter och bär som omfattas av växtskyddslagstiftningen, liksom även levande djur och animaliska livsmedel samt växter avsedda att planteras, snittblommor och timmer får endast importeras via särskilda gränskontrollstationer (BCP) godkända för dessa produktgrupper.

Helsingfors-Vanda flygplats, Nordsjö hamn och Vaalimaa är godkända gränskontrollstationer för varor som omfattas av EU:s effektiverade kontroll samt för frukter, grönsaker och bär. Djur kan föras in via Vaalimaa och Helsingfors-Vanda, och animaliska produkter därtill via Nordsjö. På motsvarande sätt har godkända gränskontrollstationer fastställts för växter avsedda att planteras, snittblommor och timmer.

Beakta följande