Godkänd gränskontrollstation (BCP)

Sådana livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel som omfattas av EU:s effektiverade kontroll samt sådana färska grönsaker, frukter och bär som omfattas av växtskyddslagstiftningen, liksom även levande djur och animaliska livsmedel samt växter avsedda att planteras, snittblommor och timmer får endast importeras via särskilda gränskontrollstationer (BCP) godkända för dessa produktgrupper.

Helsingfors-Vanda flygplats, Nordsjö hamn och Vaalimaa är godkända gränskontrollstationer för varor som omfattas av EU:s effektiverade kontroll samt för frukter, grönsaker och bär. Djur kan föras in via Vaalimaa och Helsingfors-Vanda, och animaliska produkter därtill via Nordsjö. På motsvarande sätt har godkända gränskontrollstationer fastställts för växter avsedda att planteras, snittblommor och timmer.

När ett produktparti som omfattas av effektiverad importkontroll eller fytosanitär kontroll granskas vid en gränskontrollstation, ska aktören själv ordna befordran, lossningen och omlastningen av partiet samt ansvara för kostnaderna som orsakas av dessa. Aktören ska också komma överens med det övervakande tullkontoret om provtagningen. För kontroller som utförs vid en gränskontrollstation debiteras en avgift på 290 euro. Därtill ska sedvanliga avgifter för undersökningar och dokumentgranskningar betalas. Kunden ska ange i tulldeklarationen om denne vill att kontrollen utförs vid en gränskontrollstation.

Varorna kan dock även kontrolleras vid ett annat godkänt kontrollställe (CP). Läs mer om andra kontrollställen.

Beakta följande