Hyppää sisältöön

Osa Japanista tuotavista elintarvikkeista poistuu tehovalvonnan piiristä – muutos voimaan lokakuussa

Julkaisuajankohta 8.10.2021 12.54
Tiedote

Japanista tuotavien elintarvikkeiden ja rehujen valvontaa säätelevä tehovalvonta-asetus muuttuu 10.10.2021 alkaen. Muutos vähentää japanilaisten, ei-eläinperäisten tuotteiden tuontiin kohdistuvia vaatimuksia, sillä osa tuotteista poistuu kokonaan tehostetusta valvonnasta. Tulli valvoo japanilaisten elintarvikkeiden turvallisuutta jatkossa pistokokein, joilla selvitetään muun muassa radioaktiivisuutta.

Japanista tuotavien elintarvikkeiden ja rehujen maahantuonnissa ja valvonnassa aletaan soveltaa Euroopan komission täytäntöönpanoasetusta 2021/1533.

Tehostetusta valvonnasta (ns. Fukushima-valvonnasta) poistuvat 10.10.2021 alkaen:

  • Fukushiman, Miyagin ja Gunman prefektuureista peräisin olevat aralian versot ja niistä saadut tuotteet
  • Fukushiman prefektuurista peräisin oleva bambu ja siitä saadut tuotteet
  • Gunman prefektuurista peräisin olevien sienet ja niistä saadut tuotteet
  • Shizuokan, Yamanashin ja Yamagatan prefektuureista peräisin oleva koshiabura ja siitä saadut tuotteet
  • Viljellyt sienet
  • Viljellyt sananjalat

Muutoksen jälkeen tuotteet eivät enää kuulu tehovalvonnan erityisvaatimusten piiriin. Se tarkoittaa, että erien maahantuonti ei jatkossa edellytä virallista todistusta ja Traces-ilmoitusta tai hyväksyttyjen rajatarkastusasemien (BCP) kautta tuontia.

Tehovalvonnan piiriin jääneet erät vaativat edelleen maahantuojalta tarvittavat asiakirjat

Kaikki oheisen listan ulkopuolelle jäävät EU-alueelle tuotavat japanilaiset ei-eläinperäiset elintarvike-erät vaativat tehovalvonnan mukaiset asiakirjat. Tällaisten erien mukana on edelleen oltava virallinen todistus, jonka liitteenä on oltava radioaktiivisuusmittauksen tulokset.

Lisäksi ne vaativat edelleen maahantuojalta sähköisen Traces-ilmoituksen tekemisen ennen tuontia. Maahantuonti tapahtuu kyseisen tuotteen tuontiin hyväksyttyjen rajatarkastusasemien (BCP) kautta. Lue lisää rajatarkastusasemista Tullin verkkosivuilta.

Tulli valvoo Japanista tuotavia ei-eläinperäisiä elintarvikkeita tarkastamalla asiakirjat tuonnin yhteydessä. Lisäksi elintarvikkeista otetaan näytteitä tutkimuksiin pistokoeluonteisesti riskiarvioinnin perusteella. 

Lue lisää:

Tullin elintarvike- ja kulutustavaravalvonta
Euroopan komission asetus 2021/1533 (ns. Fukushima-asetus)

Asiakastiedotteet Tullilaboratorion tiedotteet