Tullin elintarvike- ja kulutustavaravalvonta

Tulli valvoo maahantuotavien ei-eläinperäisten elintarvikkeiden ja eräiden käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuutta ja määräystenmukaisuutta näytteenottosuunnitelmansa mukaisesti. Tulli valvoo myös osaa niin sanotuista yhdistelmäelintarvikkeista, jotka sisältävät kasviperäisten ainesosien lisäksi jalostettuja eläinperäisiä ainesosia. Tullin toimivalta perustuu elintarvikelakiin, kuluttajaturvallisuuslakiin, kosmetiikkalakiin ja kemikaalilakiin. Valvontanäytteet tutkitaan Tullilaboratoriossa. Tuloksista raportoidaan säännöllisesti esimerkiksi Ruokavirastollelle ja EU-komissiolle.

Tulli valvoo vain kaupallista tuontia. Tutkittavat elintarvikkeet voivat olla tarkoitettuja yksityiseen kulutukseen, suurtalouksiin (ravintolat, suurkeittiöt yms.) tai elintarviketeollisuuden raaka-aineiksi tarkoitettuja. Tutkittavat kulutustavarat taas ovat yksityiseen kulutukseen tarkoitettuja tavaroita tai kuluttajapalvelusten yhteydessä käytettäviä tuotteita.

Miten tuotteita valvotaan?

Tulli valvoo alla olevissa tuoteluetteloissa mainittujen tuotteiden tuontia sekä EU:n ulko- että sisäkaupassa. Tullattavien tavaroiden pääsy markkinoille keskeytetään yleensä laboratoriotutkimusten ajaksi. Sisäkaupan valvonnassa vapaan liikkuvuuden rajoituksia eli käyttöönottokieltoa sovelletaan vain tietyissä tapauksissa.

Valvonta kohdennetaan riskiarvion perusteella sellaisiin tuotteisiin ja ominaisuuksiin, jotka todennäköisimmin poikkeavat asetetuista määräyksistä (mm. EU:n laajuisessa tehovalvonnassa olevat tuotteet). Katso tarkempia tietoja kohdasta ”Elintarvikkeiden ja elintarvikekontaktimateriaalien tehostettu tuontivalvonta”.

Tavaranhaltijalla on mahdollisuus halutessaan saada vastanäyte siitä erikseen annettujen säädösten mukaisesti.

Elintarvikkeista tutkitaan mm. lisäaineita, kasvinsuojeluaineiden jäämiä, hometoksiineja ja muita vierasaineita sekä mikrobiologista laatua ja geenimuuntelua. Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista ja materiaaleista tutkitaan mm. raskasmetallien ja muiden haitallisten aineiden siirtymistä elintarvikkeisiin. Kulutustavaroista taas tutkitaan esimerkiksi lelujen mekaanisia ja kemiallisia ominaisuuksia, tekstiilien väriaineita, kosmetiikassa kiellettyjä ja rajoituksin sallittuja aineita sekä epäaitojen korujen raskasmetallipitoisuuksia. Myös elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden varoitusmerkintöjä ja muita pakkausmerkintöjä tarkastetaan.

Mitä tapahtuu määräysten vastaisille tavaroille?

Jos tuote osoittautuu tutkimuksissa määräysten vastaiseksi, Tullin tuoteturvallisuusyksikkö antaa asiasta päätöksen. Määräysten vastaisiksi todettuja tullattuja tavaraeriä ei luovuteta vapaaseen liikkeeseen. Markkinoille päässeiden määräystenvastaisten tuotteiden vetämisestä pois markkinoilta vastaa toimija. Tarvittaessa tässä ohjeistavat Ruokavirasto ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Hylätyn tavaran palautus myyjälle (kaupanpurku) tai muu maastavienti voi olla mahdollista tapauksittain määritellyin ehdoin. Määräysten vastainen tavaraerä voidaan myös hävittää tullivalvonnassa joko tavaranhaltijan omasta pyynnöstä tai viranomaisen määräyksestä. Tavaraerä voidaan myös saattaa määräysten mukaiseksi kunnostamalla (esim. pakkausmerkintöjen korjaus), tai joissakin tapauksissa tuoteturvallisuusyksikkö voi hyväksyä erälle jonkin muun käyttötarkoituksen.

Toimenpiteisiin tarvitaan hävittämistä lukuun ottamatta tuoteturvallisuusyksikön kirjallinen lupa. Hävittämisestä sovitaan valvovan tullitoimipaikan kanssa.

Määräystenvastaiseksi todetulle tuote-erälle suunnitellut toimenpiteet on tehtävä puolen vuoden sisällä hylkäävän päätöksen päiväyksestä. Puolen vuoden määräaikaa ryhdytään soveltamaan vuoden 2018 alusta lähtien.

Huom! Eläimistä saatavien elintarvikkeiden (esimerkiksi liha, kala ja maito) tuontia valvoo Ruokavirasto. Niitä kulutustavaroita, joita Tulli ei itse tutki, valvovat asianomaiset markkinavalvontaviranomaiset. Tulli avustaa muita viranomaisia siten kuin siitä on erikseen sovittu.

Huomioi nämä

Bambu- tai riisijauhoa tai muita hyväksymättömiä kasvikuituja sisältävien muovisten elintarvikekontaktimateriaalien maahantuonti ja markkinoille saattaminen on kiellettyä. Hyväksymättömiä kasvikuituja sisältävät muovituotteet eivät ole elintarvikekontaktimateriaaleja koskevan lainsäädännön (mm. EU:n muoviasetuksen 10/2011) mukaisia. Bambua sisältävissä muovisissa elintarvikekontaktimateriaaleissa on havaittu muun muassa melamiinin ja formaldehydin raja-arvojen ylityksiä. Tällaisia kiellettyjä materiaaleja on käytetty muun muassa erilaisten take away -mukien, lasten astioiden ja ruokailuvälineiden valmistuksessa muovin täyteaineena. 

Asiasta enemmän Ruokaviraston nettisivuilla


Elintarvikkeet

 • vihannekset, sienet ja niistä tehdyt valmisteet
 • hedelmät, marjat ja niistä tehdyt valmisteet
 • pähkinät, mantelit ja niistä tehdyt valmisteet
 • mehut, juomat (ei alkoholilain alaiset) ja juoma-ainekset
 • kaakao, kahvi, tee ja niistä tehdyt valmisteet
 • viljat, viljavalmisteet ja leipomatuotteet
 • palkovilja, siemenet (ei kylvösiemenet) ja niistä tehdyt valmisteet
 • makeiset, suklaa ja muut sokerivalmisteet
 • mausteet ja maustamisvalmisteet
 • kastikkeet, keitot, liemet ja keittoainekset
 • ruokavalmisteet, jälkiruoat, snackstuotteet
 • ravintorasvat ja -öljyt (ei eläinperäiset)
 • ravintolisät (food/dietary supplements) ja uuselintarvikkeet (novel foods)
 • lastenruoat, valmisteet urheilijoille, kliiniset ravintovalmisteet
 • yhdistelmäelintarvikkeet (vain, jos jalostettua eläinperäistä tuotetta on alle 50 %)
 • elintarvikelisäaineet.

Tulli valvoo luomutuotteita luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain 294/2015 nojalla. Lain mukaan Tulli valvoo luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, rehujen, alkoholijuominen ja väkiviinan maahantuontia siten kuin siitä säädetään neuvoston asetuksessa ja sen nojalla annetussa lainsäädännössä.

Ei-eläinperäisten luomuelintarvikkeiden (kuten tuoreet kasvikset ja prosessoidut tuotteet) valvontaa tehdään Tullin tavanomaisen elintarvikevalvonnan yhteydessä. Luomuelintarvikkeista valvotaan luomumääräystenmukaisuuden lisäksi elintarvikelainsäädännön vaatimusten täyttymistä. Myös sisäkaupan luomuelintarvikkeet kuuluvat Tullin valvontaan, mutta luomurehuista ja –alkoholijuomista Tullin valvontaan kuuluvat ainoastaan tullattavat erät. Luomurehuista Tulli valvoo pääasiassa kasvinsuojeluaineiden jäämiä ja geenimuuntelua. Luonnonmukaisesti tuotetuista alkoholijuomista, kuten viineistä, tutkitaan kasvinsuojeluainejäämien lisäksi luomulainsäädännön rajoittamia lisäaineita, kuten sorbiinihappoa ja rikkidioksidia tai sulfiitteja. 

Tullin valvontatutkimukset tehdään Tullilaboratoriossa. Tavaranhaltijalla on mahdollisuus halutessaan saada vastanäyte, jos luonnonmukaisesti tuotetusta elintarvike-, rehu-  tai alkoholijuomaerästä otetaan näyte Tullilaboratorion tutkimuksiin. Vastanäytteen ottamisesta on ilmoitettava Tullille viimeistään valvontanäytteen ottamisen yhteydessä.

EU:n uusi luomuasetus 2018/848 astuu voimaan 1.1.2022 ja tämän hetkisen tiedon mukaan samassa yhteydessä luomutuotteiden maahantuontireitit muuttuvat; luomutuotteiden maahantuonti tapahtuu kyseisestä ajankohdasta alkaen rajatarkastusasemien (BCP) kautta.

Lisätietoja luomutuotteiden tuonnista löytyy Tullin rajoituskäsikirjasta

Lisätietoja luomutuotteiden ilmoittamisesta TracesNT-järjestelmästä saa Ruokaviraston sivuilta.


Kulutustavarat

 • elintarvikekäyttöön tarkoitetut astiat, ruokailuvälineet, taloustarvikkeet, kotitalouskoneet ja elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat pakkausmateriaalit
 • lelut (alle 14-vuotiaiden lasten leikkeihin tarkoitetut tuotteet ja materiaalit)
 • vauvojen ja pienten lasten vaatteet ja muut tekstiilituotteet (alle 2-vuotiaille tarkoitetut)
 • lasten ja nuorten vaatteet, joissa on nauhoja ja kiristysnyörejä
 • ihon kanssa kosketukseen joutuvat tekstiili- ja nahkatuotteet (mm. alusvaatteet, vuodevaatteet, puserot, päähineet, huivit, käsineet)
 • ei suoraan ihon kanssa kosketukseen joutuvat tekstiilituotteet (mm. päällysvaatteet, päiväpeitteet)
 • ihon kanssa kosketukseen joutuvat metalliset esineet (mm. epäaidot korut, kellonrannekkeet, nepparit, vetoketjut)
 • lastenhoitotarvikkeet (mm. hoitoalustat, vaipat, ruokalaput, tuttiketjut jne.)
 • kosmeettiset valmisteet
 • kynttilätuotteet
 • eräät muovitarvikkeet (PVC-muoviset tai muusta muovista valmistetut; mm. toimistotarvikkeet, talous- ja toalettiesineet, pakkaustarvikkeet)
 • jalkineet
 • kuluttajakäyttöön tarkoitetut heijastimet.

EU:n valvonta-asetus (EU) 2017/625 (art. 35) edellyttää, että valvontaviranomaisen on luotava asianmukainen menettely, jolla varmistetaan, että viranomaisnäytteenoton yhteydessä toteutuu toimijan oikeus saada näytteitä täydentävää asiantuntijalausuntoa varten. Virallisen näytteenoton yhteydessä toimijalle luovutettavasta näytteestä käytetään nimitystä vastanäyte.

Vastanäytteenoton menettelyä sovelletaan Tullin elintarvikevalvonnassa, joka sisältää elintarvikekontaktimateriaalien valvonnan.

Vastanäytteen asianmukaisesta säilyttämisestä ja analysoimisesta vastaa toimija omalla kustannuksellaan. Pääsääntöisesti Tullin näytteenottajat luovuttavat vastanäytteen toimijan haltuun näytteenoton yhteydessä, mutta eräissä tapauksissa vastanäyte voidaan antaa vasta laboratoriossa homogenoidusta elintarvikenäytteestä. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi muuntogeenisten ainesosien valvonta ja eräiden tiettyjen vierasaineiden (kuten mykotoksiinien) määrityksiin otettavat näytteet. Tämän vuoksi on tärkeää, että toimija ilmoittaa riittävän ajoissa ennen valvontanäytteen ottamista haluavansa vastanäytteen. Asiasta on sovittava erikseen valvovan tullin kanssa, joka varautuu näytteenottoon mm. hankkimalla riittävän määrän näytteenottovälineistöä.

Jos vastanäyte otetaan, siitä tehdään merkintä Tullin näytteenottotodistukselle, josta jää oma kappale myös tavaranhaltijalle. Vastanäyte sinetöidään ja sinetin numeron on käytävä ilmi myös tutkimusselosteelta, mikäli vastanäyte analysoidaan tutkimuslaboratoriossa.

Jos vastanäytteen analyysituloksia aiotaan toimittaa tiedoksi Tullille, tulee toimijan kertoa vireillä olevista tutkimuksista tuoteturvallisuusyksikölle kuulemisaikana, joka on seitsemän vuorokautta ja lasketaan ennakkoilmoituksen päivämäärästä. Kuulemisaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa, jotta mahdolliset vastanäytteen tutkimustulokset ovat käytettävissä lopullista arviointia tehtäessä.

Vastanäytteen analyysitulosten merkitys arvioidaan tapauskohtaisesti mm. tutkimuslaboratorion luotettavuus ja käytetty tutkimusmenetelmä huomioiden.

Vastanäytteen tutkiminen ei vaikuta toimivaltaisen viranomaisen velvollisuuteen ryhtyä pikaisesti toimenpiteisiin elintarvikkeesta aiheutuvan riskin poistamiseksi tai vähentämiseksi.


Tulliviranomaisen aloitteesta tehtävät laboratoriotutkimukset ovat maksullisia (VM:n asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta 970/2020).

Elintarvikelain soveltamisalaan kuuluvat tavarat

 • 465  euroa/tavaraerä, kun tutkittavia näytteitä on 1 - 3
 • 562 euroa/tavaraerä, kun tutkittavia näytteitä on 4 tai enemmän
 • 250 euroa/tavaraerä, kun koko tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa
 • 210 euroa/tavaraerä, kun tehdään uusintatutkimus kunnostustoimenpiteiden jälkeen (kun tuontierän arvo on yli 1500 euroa)            

Kuluttajaturvallisuuslain soveltamisalaan kuuluvat tavarat

 • 377 euroa/tavaraerä, kun tutkittavia näytteitä on 1 - 3
 • 465 euroa/tavaraerä, kun tutkittavia näytteitä on 4 tai enemmän
 • 200 euroa/tavaraerä, kun koko tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa
 • 300 euroa/tavaraerä, kun tehdään uusintatutkimus kunnostustoimenpiteiden jälkeen (kun tuontierän arvo on yli 1500 euroa)

Luonnonmukaisen tuotannon valvontalain soveltamisalaan kuuluvat tavarat

 • 290 euroa/tavaraerä, kun tutkittavia näytteitä on 1
 • 400 euroa/tavaraerä, kun tutkittavia näytteitä on 2 tai enemmän
 • 250 euroa/tavaraerä, kun tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa
 • 470 euroa/tavaraerä, kun tuontierä on luomurehua

Elintarvikkeiden ja elintarvikekontaktimateriaalien virallinen valvonta perustuu EU:n valvonta-asetukseen 2017/625, jossa edellytetään, että valvonnan toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan eli auditoidaan säännöllisesti. Sisäisin ja ulkoisin auditoinnein pyritään todentamaan, toimiiko valvonta moitteettomasti ja laadittujen suunnitelmien mukaisesti.

Tullin omassa auditointiorganisaatiossa on edustajia Tullin eri yksiköistä. Kansallisella tasolla elintarvikevalvonnan auditointia koordinoi Ruokavirasto.


Muutokset elintarvikkeiden tuontiin 14.12.2019:


 • Valvonta-asetus (EU) N:o 2017/625 
 • Tuontivalvontalaki 1277/2019 
 • Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2001
 • Asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EY) N:o 1935/2004
 • Elintarvikelaki 23/2006
 • Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011
 • Kemikaalilaki 599/2013
 • Kosmetiikka-asetus (EY) N:o 1223/2009 
 • Kosmetiikkalaki 492/2013
 • REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006
 • Lelulaki 1154/2011
 • Asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista 613/2004