Tullin elintarvike- ja kulutustavaravalvonta

Tulli valvoo maahantuotavien ei-eläinperäisten elintarvikkeiden ja eräiden käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuutta ja määräystenmukaisuutta näytteenottosuunnitelmansa mukaisesti. Tulli valvoo myös osaa niin sanotuista yhdistelmäelintarvikkeista, jotka sisältävät kasviperäisten ainesosien lisäksi jalostettuja eläinperäisiä ainesosia. Tullin toimivalta perustuu tuontivalvontalakiin, elintarvikelakiin, kuluttajaturvallisuuslakiin, kosmetiikkalakiin ja kemikaalilakiin. Valvontanäytteet tutkitaan Tullilaboratoriossa. Tuloksista raportoidaan säännöllisesti esimerkiksi Ruokavirastolle ja EU-komissiolle.

Tulli valvoo vain kaupallista tuontia. Tutkittavat elintarvikkeet voivat olla tarkoitettuja yksityiseen kulutukseen, suurtalouksiin (ravintolat, suurkeittiöt yms.) tai elintarviketeollisuuden raaka-aineiksi tarkoitettuja. Tutkittavat kulutustavarat taas ovat yksityiseen kulutukseen tarkoitettuja tavaroita tai kuluttajapalvelusten yhteydessä käytettäviä tuotteita.

Miten tuotteita valvotaan?

Tulli valvoo alla olevissa tuoteluetteloissa mainittujen tuotteiden tuontia sekä EU:n ulko- että sisäkaupassa. Tullattavien tavaroiden pääsy markkinoille keskeytetään yleensä laboratoriotutkimusten ajaksi. Sisäkaupan valvonnassa vapaan liikkuvuuden rajoituksia eli käyttöönottokieltoa sovelletaan vain tietyissä tapauksissa.

Valvonta kohdennetaan riskiarvion perusteella sellaisiin tuotteisiin ja ominaisuuksiin, jotka todennäköisimmin poikkeavat asetetuista määräyksistä (mm. EU:n laajuisessa tehovalvonnassa olevat tuotteet). Katso tarkempia tietoja kohdasta ”Elintarvikkeiden ja elintarvikekontaktimateriaalien tehostettu tuontivalvonta”.

Tavaranhaltijalla on mahdollisuus halutessaan saada vastanäyte siitä erikseen annettujen säädösten mukaisesti.

Elintarvikkeista tutkitaan mm. lisäaineita, kasvinsuojeluaineiden jäämiä, hometoksiineja ja muita vierasaineita sekä mikrobiologista laatua ja geenimuuntelua. Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista ja materiaaleista tutkitaan mm. raskasmetallien ja muiden haitallisten aineiden siirtymistä elintarvikkeisiin. Kulutustavaroista taas tutkitaan esimerkiksi lelujen mekaanisia ja kemiallisia ominaisuuksia, tekstiilien väriaineita, kosmetiikassa kiellettyjä ja rajoituksin sallittuja aineita sekä epäaitojen korujen raskasmetallipitoisuuksia. Myös elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden varoitusmerkintöjä ja muita pakkausmerkintöjä tarkastetaan.

Mitä tapahtuu määräysten vastaisille tavaroille?

Jos tuote osoittautuu tutkimuksissa määräysten vastaiseksi, Tullin tuoteturvallisuusyksikkö antaa asiasta päätöksen. Määräysten vastaisiksi todettuja tullattuja tavaraeriä ei luovuteta vapaaseen liikkeeseen. Markkinoille päässeiden määräystenvastaisten tuotteiden vetämisestä pois markkinoilta vastaa toimija. Tarvittaessa tässä ohjeistavat Ruokavirasto ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Hylätyn tavaran palautus myyjälle (kaupanpurku) tai muu maastavienti voi olla mahdollista tapauksittain määritellyin ehdoin. Määräysten vastainen tavaraerä voidaan myös hävittää tullivalvonnassa joko tavaranhaltijan omasta pyynnöstä tai viranomaisen määräyksestä. Tavaraerä voidaan myös saattaa määräysten mukaiseksi kunnostamalla (esim. pakkausmerkintöjen korjaus). Esimerkiksi luonnonmukaisesti tuotettu tuote voi kelvata markkinoille tavanomaisesti tuotettuna, jos tavanomaiselle tuotteelle asetetut vaatimukset täyttyvät ja viittaukset luonnonmukaiseen tuotantotapaan poistetaan tai peitetään koko erästä ja siihen liittyvistä asiakirjoista.  Joissakin tapauksissa tuoteturvallisuusyksikkö voi hyväksyä erälle jonkin muun käyttötarkoituksen.

Toimenpiteisiin tarvitaan hävittämistä lukuun ottamatta tuoteturvallisuusyksikön kirjallinen lupa. Hävittämisestä sovitaan valvovan tullitoimipaikan kanssa.

Määräystenvastaiseksi todetulle tuote-erälle suunnitellut toimenpiteet on tehtävä 60 päivän sisällä hylkäävän päätöksen päiväyksestä (1.5.2022 lähtien).

Huom! Eläimistä saatavien elintarvikkeiden (esimerkiksi liha, kala ja maito) tuontia valvoo Ruokavirasto. Niitä kulutustavaroita, joita Tulli ei itse tutki, valvovat asianomaiset markkinavalvontaviranomaiset. Tulli avustaa muita viranomaisia siten kuin siitä on erikseen sovittu.

Huomioi nämä

Bambu- tai riisijauhoa tai muita hyväksymättömiä kasvikuituja sisältävien muovisten elintarvikekontaktimateriaalien maahantuonti ja markkinoille saattaminen on kiellettyä. Hyväksymättömiä kasvikuituja sisältävät muovituotteet eivät ole elintarvikekontaktimateriaaleja koskevan lainsäädännön (mm. EU:n muoviasetuksen 10/2011) mukaisia. Bambua sisältävissä muovisissa elintarvikekontaktimateriaaleissa on havaittu muun muassa melamiinin ja formaldehydin raja-arvojen ylityksiä. Tällaisia kiellettyjä materiaaleja on käytetty muun muassa erilaisten take away -mukien, lasten astioiden ja ruokailuvälineiden valmistuksessa muovin täyteaineena. 

Asiasta enemmän Ruokaviraston nettisivuilla


Elintarvikkeet

 • vihannekset, sienet ja niistä tehdyt valmisteet
 • hedelmät, marjat ja niistä tehdyt valmisteet
 • pähkinät, mantelit ja niistä tehdyt valmisteet
 • mehut, juomat (ei alkoholilain alaiset) ja juoma-ainekset
 • kaakao, kahvi, tee ja niistä tehdyt valmisteet
 • viljat, viljavalmisteet ja leipomatuotteet
 • palkovilja, siemenet (ei kylvösiemenet) ja niistä tehdyt valmisteet
 • makeiset, suklaa ja muut sokerivalmisteet
 • mausteet ja maustamisvalmisteet
 • kastikkeet, keitot, liemet ja keittoainekset
 • ruokavalmisteet, jälkiruoat, snackstuotteet
 • ravintorasvat ja -öljyt (ei eläinperäiset)
 • ravintolisät (food/dietary supplements) ja uuselintarvikkeet (novel foods)
 • lastenruoat, valmisteet urheilijoille, kliiniset ravintovalmisteet
 • elintarvikelisäaineet.

Tulli valvoo kaikkien luonnonmukaisten tuotteiden tuontia EU:n ulkopuolelta (laki luonnonmukaisesta tuotannosta 1330/2021). Tullauksen yhteydessä Tullille on esitettävä lähetyksen tarkastussertifikaatti Traces-järjestelmässä. Ei-eläinperäisistä luomuelintarvikkeista valvotaan, että ne täyttävät luomumääräykset sekä elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Tulli valvoo elintarvikelainsäädännön vaatimusten täyttymistä myös toisista jäsenmaista tuotavista ei-eläinperäisistä luomuelintarvikkeista.

1.1.2022 alkaen EU:n laajuiseen tehovalvontaan kuuluvia luomutuotteita voidaan maahantuoda vain hyväksyttyjen rajatarkastusasemien (BCP) kautta (EU:n asetus 2018/848). Tehovalvontaan kuuluvia tuotteita ovat esimerkiksi asetuksen (EU) 2019/1793 soveltamisalaan kuuluvat tuotteet.

Lue lisää luomutuotteiden tuonnista Tullin rajoituskäsikirjasta

Lue lisää luomutuotteiden ilmoittamisesta Traces-järjestelmässä Ruokaviraston sivuilta


Kulutustavarat

 • elintarvikekäyttöön tarkoitetut astiat, ruokailuvälineet, taloustarvikkeet, kotitalouskoneet ja elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat pakkausmateriaalit
 • lelut (alle 14-vuotiaiden lasten leikkeihin tarkoitetut tuotteet ja materiaalit)
 • vauvojen ja pienten lasten vaatteet ja muut tekstiilituotteet (alle 2-vuotiaille tarkoitetut)
 • lasten ja nuorten vaatteet, joissa on nauhoja ja kiristysnyörejä
 • ihon kanssa kosketukseen joutuvat tekstiili- ja nahkatuotteet (mm. alusvaatteet, vuodevaatteet, puserot, päähineet, huivit, käsineet)
 • ei suoraan ihon kanssa kosketukseen joutuvat tekstiilituotteet (mm. päällysvaatteet, päiväpeitteet)
 • ihon kanssa kosketukseen joutuvat metalliset esineet (mm. epäaidot korut, kellonrannekkeet, nepparit, vetoketjut)
 • lastenhoitotarvikkeet (mm. hoitoalustat, vaipat, ruokalaput, tuttiketjut jne.)
 • kosmeettiset valmisteet
 • kynttilätuotteet
 • eräät muovitarvikkeet (PVC-muoviset tai muusta muovista valmistetut; mm. toimistotarvikkeet, talous- ja toalettiesineet, pakkaustarvikkeet)
 • jalkineet
 • kuluttajakäyttöön tarkoitetut heijastimet.

Elintarvikkeiden ja elintarvikekontaktimateriaalien valvonnan ristiriitatilanteissa toimijalla on mahdollisuus joko toiseen asiantuntijalausuntoon tai vastanäytteeseen. Kummassakin tapauksessa toimija vastaa kustannuksista.

Toinen asiantuntijalausunto tarkoittaa Tullin valvontanäytteeseen liittyvien asiakirjojen tarkastelua. Se on oikeusturvakeino toimijan eduksi, josta on säädetty valvonta-asetuksen (EU) 2017/625 artiklassa 35. Toimija vastaa itse toiseen asiantuntijalausuntoon tarvittavan asiantuntijan hankkimisesta ja toimittaa saamansa lausunnon Tullin tuoteturvallisuusyksikköön sovitussa määräajassa. 

Toinen asiantuntijalausunto ei ole mahdollinen silloin, kun toimijalla on sektorikohtaisten, vastanäytteen mahdollistavien näytteenottosäädösten perusteella oikeus vastanäytteeseen. Toimija saa vastanäytteen Tullilta, ja se tutkitaan toimijan omalla kustannuksella. Vastanäytettä on aina pyydettävä ennen kuin valvontanäytteen ottamisen ajankohdasta on sovittu näytteenottoryhmän kanssa. Vastanäytettä pyydetään osoitteesta jlnaytteenottojatarkastus(at)tulli.fi. Vastanäytettä ei ole mahdollista ottaa enää siinä vaiheessa, kun Tullin valvontatulokset ovat valmistuneet.


Tulliviranomaisen aloitteesta tehtävät laboratoriotutkimukset ovat maksullisia (VM:n asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta 970/2020).

Elintarvikelain soveltamisalaan kuuluvat tavarat

 • 526 euroa/tavaraerä, kun tutkittavia näytteitä on 1 - 3
 • 636 euroa/tavaraerä, kun tutkittavia näytteitä on 4 tai enemmän
 • 277 euroa/tavaraerä, kun koko tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa
 • 238 euroa/tavaraerä, kun tehdään uusintatutkimus kunnostustoimenpiteiden jälkeen (kun tuontierän arvo on yli 1500 euroa)

Kuluttajaturvallisuuslain soveltamisalaan kuuluvat tavarat

 • 427 euroa/tavaraerä, kun tutkittavia näytteitä on 1 - 3
 • 526 euroa/tavaraerä, kun tutkittavia näytteitä on 4 tai enemmän
 • 222 euroa/tavaraerä, kun koko tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa
 • 337 euroa/tavaraerä, kun tehdään uusintatutkimus kunnostustoimenpiteiden jälkeen (kun tuontierän arvo on yli 1500 euroa)

Luonnonmukaisen tuotannon valvontalain soveltamisalaan kuuluvat tavarat

 • 357 euroa/tavaraerä, kun tutkittavia näytteitä on 1
 • 457 euroa/tavaraerä, kun tutkittavia näytteitä on 2 tai enemmän
 • 277 euroa/tavaraerä, kun tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa
 • 536 euroa/tavaraerä, kun tuontierä on luomurehua

Elintarvikkeiden ja elintarvikekontaktimateriaalien virallinen valvonta perustuu EU:n valvonta-asetukseen 2017/625, jossa edellytetään, että valvonnan toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan eli auditoidaan säännöllisesti. Sisäisin ja ulkoisin auditoinnein pyritään todentamaan, toimiiko valvonta moitteettomasti ja laadittujen suunnitelmien mukaisesti.

Tullin omassa auditointiorganisaatiossa on edustajia Tullin eri yksiköistä. Kansallisella tasolla elintarvikevalvonnan auditointia koordinoi Ruokavirasto.


Muutokset elintarvikkeiden tuontiin 14.12.2019:


 • Valvonta-asetus (EU) N:o 2017/625 
 • Tuontivalvontalaki 1277/2019 
 • Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2001
 • Asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EY) N:o 1935/2004
 • Elintarvikelaki 23/2006
 • Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011
 • Kemikaalilaki 599/2013
 • Kosmetiikka-asetus (EY) N:o 1223/2009 
 • Kosmetiikkalaki 492/2013
 • REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006
 • Lelulaki 1154/2011
 • Asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista 613/2004