Hoppa till innehåll

Brott mot Rysslandssanktioner fick regleringsbrotten att skjuta i höjden – samhällsnyttan av Tullens brottsbekämpning över 100 miljoner euro

Utgivningsdatum 10.3.2023 9.00 | Publicerad på svenska 10.3.2023 kl. 11.02
Pressmeddelande

I fjol avslöjade Tullen totalt 6 482 tullbrott, över tusen fler än året innan. Särskilt växte antalet regleringsbrott och mängden beslagtagna läkemedel som klassificeras som narkotika. Största delen av narkotikan kom till Finland med den kommersiella trafiken. I fjol växte tullbrottsbekämpningens samhällsnytta till över 100 miljoner euro, vilket nästan är ett rekordbelopp.

EU:s sanktioner mot Ryssland och Belarus på grund av Rysslands attack mot Ukraina syns tydligt i tullbrottsstatistiken för i fjol.

– Den enorma ökningen av antalet regleringsbrott är en av de mest betydande förändringarna under det gångna året. Sanktionerna mot Ryssland och Belarus har ökat antalet regleringsbrott som gått vidare till förundersökning till över 300 stycken förra året, då det vanligtvis bara har förekommit några misstänkta regleringsbrott varje år, säger bevakningsdirektör Hannu Sinkkonen.

– Andelen grova regleringsbrott är betydande och närmare 40 av dem gick vidare till förundersökning i fjol. Det totala antalet tullbrott har också ökat betydligt och samtidigt har lindriga brott minskat. Tullbrottsbekämpningens samhällsnytta ökade ytterligare förra året och uppgick till 100 miljoner euro, fortsätter Sinkkonen.

Importen av narkotika professionaliserades under coronaåren

Den illegala importen av narkotika har blivit allt mer professionell under coronaåren och största delen av narkotikan kommer till Finland med den kommersiella trafiken. Merparten av beställningarna sköts på webben, till exempel på dark webs webbplatser och i diskussionsgrupper. Narkotikaprekursorer importeras också till Finland och den slutliga tillverkningen av drogerna sker först i Finland.

– Handeln med narkotika på webben gör det också möjligt att i allt större utsträckning få tillgång till nya narkotiska ämnen. I fjol påträffades i Finland cirka 150 olika narkotiska ämnen av vilka 11 var helt nya ämnen som aldrig tidigare hittats i Finland, berättar Sinkkonen.

Tullen beslagtog sammanlagt 1 382 kilogram narkotika år 2022. Jämfört med föregående år var mängden nästan dubbelt så stor – vilket främst beror på ökningen av antalet beslag av drogen khat – men även beslagen av amfetamin, hasch och framför allt marijuana ökade rejält. Mängden beslagtagen amfetamin var 86 kilogram, hasch 12 kilogram och marijuana 318 kilogram.

År 2022 beslagtogs på samma sätt som året innan ett rekordstort antal berusande läkemedel, sammanlagt över en halv miljon stycken.

Narkotika och berusande läkemedel importerades fortfarande in till landet illegalt i post- och frakttrafiken, men normaliseringen av resandet har också återställt privatpersoners deltagande i illegal import. I fjol avslöjande Tullen sammanlagt 1 389 narkotikabrott. Antalet lindriga narkotikabrott har minskat på grund av coronaåren, men antalet grova narkotikabrott låg fortfarande på samma nivå.

Beslagen av läkemedel som klassificeras som narkotika har ökat. Anmärkningsvärt är också det att den proportionella andelen narkotiska läkemedel som innehåller buprenorfin har minskat betydligt.

Beslagen av snus minskade, cigarettbeslagen ökade

Snusbeslagen minskade betydligt i fjol. Däremot fördubblades nästan beslagen av cigaretter. Antalet läkemedelsbrott och -förseelser har också ökat. I fjol var antalet smugglingsbrott sammanlagt 1 420 fall.

– Trenden som undantagsåren fört med sig verkar vara att tullbrotten bli allt mer professionella. Framöver kommer antalet smugglande turister antagligen också att öka. Dessa förändringar har krävt  nya förmågor från myndigheternas sida, något som vi inom Tullen har reagerat starkt på. Också det nationella och internationella samarbetet står här i centrum, konstaterar Sinkkonen.

Mediemeddelande