Hyppää sisältöön

Venäjä-pakotteiden rikkomiset nostaneet säännöstelyrikokset huippuunsa – Tullin rikostorjunnan vaikuttavuus yli 100 miljoonaa euroa

Julkaisuajankohta 10.3.2023 9.00
Tiedote

Tulli paljasti viime vuonna kaikkiaan 6 482 tullirikosta, yli tuhat edellisvuotta enemmän. Etenkin säännöstelyrikosten ja huumausaineiksi luokiteltujen lääkkeiden takavarikkomäärät kasvoivat viime vuonna. Valtaosa huumeista tuli Suomeen kaupallisen liikenteen mukana. Tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvoi viime vuonna lähes ennätyslukemiin, yli 100 miljoonaan euroon.

EU:n Venäjälle ja Valko-Venäjälle määräämät pakotteet Ukrainaan hyökkäämisen vuoksi näkyvät selkeästi viime vuoden tullirikostilastoissa.

– Säännöstelyrikosten määrän valtava kasvu on yksi viime vuoden huomattavimmista muutoksista. Venäjän ja Valko-Venäjän vastaiset pakotteet ovat nostaneet esitutkintaan päätyneiden säännöstelyrikosten määrän yli 300 viime vuonna, kun yleensä säännöstelyrikosepäilyjä on ollut muutama vuosittain, kertoo valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

– Törkeiden säännöstelyrikosten osuus on huomattava ja niitä päätyi esitutkintaan lähes 40 viime vuonna. Myös tullirikosten kokonaismäärä on kasvanut merkittävästi ja samalla lievät rikokset ovat vähentyneet. Tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvoikin viime vuonna entisestään ja oli yli 100 miljoonaa euroa, jatkaa Sinkkonen.

Huumeiden maahantuonti ammattimaistui koronavuosien aikana

Huumausaineiden laitoin maahantuonti on muuttunut yhä enemmän ammattimaiseksi koronavuosien aikana ja valtaosa huumeista tulee Suomeen kaupallisen liikenteen mukana. Tilaukset hoidetaan valtaosin verkossa, esimerkiksi dark webin verkkosivustoilla ja keskusteluryhmissä. Suomeen tuodaan myös huumausaineiden lähtöaineita ja lopullinen huumeiden valmistus tapahtuu vasta Suomessa.

– Verkossa käytävä huumekauppa mahdollistaa myös entistä enemmän uusien huumaavien aineiden saatavuutta. Viime vuonna Suomessa tavattiinkin yhteensä noin 150 erilaista huumaavaa ainetta, joista 11 oli täysin uusia, Suomessa ennen havaitsemattomia, kertoo Sinkkonen.

Vuonna 2022 Tulli takavarikoi huumausaineita yhteensä 1 382 kiloa. Lähes kaksinkertainen luku edellisvuoteen verrattuna selittyy pääosin khat-huumeen takavarikointimäärien kasvulla, mutta myös amfetamiinin, hasiksen ja erityisesti marihuanan takavarikoinnit kasvoivat huomattavasti. Amfetamiinia takavarikoitiin 86 kiloa, hasista 12 kiloa ja marihuanaa 318 kiloa.

Huumelääkkeitä takavarikoitiin vuonna 2022 edellisvuoden tapaan ennätysmäärä, yhteensä yli puoli miljoonaa kappaletta.

Huumausaineita ja huumelääkkeitä tuotiin laittomasti maahan edelleen posti- ja pikarahtiliikenteessä, mutta matkustuksen normalisoituminen on palauttanut myös yksityishenkilöiden osallistumista laittomaan maahantuontiin. Tulli paljasti viime vuonna yhteensä 1 389 huumausainerikosta. Lievien huumausainerikosten määrä on laskenut koronavuosien vuoksi, mutta törkeiden huumausainerikosten lukumäärä säilyi samalla tasolla.

Huumausaineiksi luokiteltujen lääkkeiden takavarikot ovat kasvaneet. Huomioitavaa on myös se, että buprenorfiinia sisältävien huumelääkkeiden suhteellinen osuus on vähentynyt huomattavasti.

Nuuskan takavarikoinnit vähentyivät, savukkeiden kasvoivat

Nuuskan takavarikot vähentyivät huomattavasti viime vuonna. Savukkeiden takavarikot sen sijaan lähes tuplaantuivat. Myös lääkerikosten ja -rikkomusten määrä on kasvanut. Yhteensä salakuljetusrikoksia oli viime vuonna 1 420 tapausta.

– Poikkeusvuosien mukanaan tuomana trendinä näyttää olevan tullirikosten tuleminen entistä ammattimaisemmiksi. Jatkossa varmasti myös turistisalakuljetus tullee kasvamaan. Nämä muutokset ovat vaatineet viranomaisilta uudenlaista kyvykkyyttä, mihin me Tullissa olemme vahvasti vastanneet. Myös kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö on tässä keskiössä, toteaa Sinkkonen.

Mediatiedote