Hoppa till innehåll

Bords- och köksartiklar av keramiskt material med ursprung i Kina – tillämpning av slutgiltig antidumpningstull

14.7.2020 7.49
Pressmeddelande

Antidumpningstullen på kinesiska bords- och köksartiklar ändrades den 13 december 2019, se kundmeddelande 13.12.2019

Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 och ex 6912 00 29. 

Precisering till uppvisande av tillverkarens försäkran

Kedjningen av fakturor vid indirekt exportförsäljning anges vid förtullningen med tilläggskoden D022 på varupostnivå. Om tillverkarens faktura/försäkran inte lämnats in i samband med förtullningen, kan förmedlaren skicka den ursprungliga fakturan/försäkran till Tullen per post. Adressen är Elektroniska servicecentralen, Stödet för tullklarering, PB 512, 00101, Helsingfors. I samband med den ursprungliga fakturan/försäkran ska man uppge förtullningens nummer.

Mallen för det dokument som tillämpningen av den individuella antidumpningstullsatsen förutsätter finns i  bilaga 3 till förordning 2019/2131 (Tillverkarens försäkran för indirekt exportförsäljning).  

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar