Kiinasta peräisin olevat keraamiset pöytä- ja keittiöesineet – lopullisen polkumyyntitullin soveltaminen

14.7.2020 7.49
Tiedote

Kiinalaisten pöytä- ja keittiöesineiden polkumyyntitullia on muutettu 13.12.2019, katso asiakastiedote 13.12.2019

Tavara luokitellaan CN-koodeihin: ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ja ex 6912 00 29. 

Tarkennuksena valmistajan vakuutuksen esittämiseen

Kauppalaskujen ketjutus välillisessä vientimyynnissä, ilmoitetaan lisäkoodilla (D022) tullauksen tavaraerällä. Mikäli valmistajan kauppalaskua/vakuutusta ei ole toimitettu tullauksen yhteydessä, välittäjä voi toimittaa alkuperäisen kauppalaskun/vakuutuksen Tulliin postitse osoitteeseen Sähköinen palvelukeskus, tulliselvityksen tuki, PL 512, 00101 Helsinki. Alkuperäisen kauppalaskun/vakuutuksen mukana on oltava tullaukseen liittyvä tapahtumatunnus.

Yksilöllisen polkumyyntitullin soveltamisen edellytyksenä olevan asiakirjan malli on asetuksen liitteessä 3 (Valmistajan vakuutus välillisessä vientimyynnissä).  

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet