Hoppa till innehåll

Antidumpningstullen på kinesisk aluminiumfolie i rullar har utvidgats till att även omfatta folie som avsänts från Thailand

20.9.2021 9.25
Pressmeddelande

Den slutgiltiga antidumpningstullen på kinesisk aluminiumfolie i rullar har utvidgats till att även omfatta produkter som avsänts från Thailand. I EU:s officiella tidning nr L 325, 15.9.2021, beskrivs kommissionens undersökning närmare. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer ex 7607 11 11 och ex 7607 19 10 (Taric-nummer 7607 11 11 11 och 7607 19 10 11). Produkterna som avsänts från Thailand omfattas av antidumpningstullen oberoende av om produkterna deklarerats ha sitt ursprung i Thailand eller inte.

Den utvidgade tullen tas ut för den registrerade importen från Thailand. Beloppet av de antidumpningstullar som tas ut retroaktivt är den antidumpningstull på 35,6 procent som tillämpas på alla övriga företag. Tullen upphör med registreringen av importen.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar