Hoppa till innehåll

Ändringar i antidumpnings- och utjämningstullar på stålprodukter som omfattas av skyddsåtgärder – kontrollera om ändringarna påverkar ditt företag!

Utgivningsdatum 19.11.2020 11.23
Pressmeddelande

Kommissionen ändrade hösten 2019 antidumpnings- och utjämningstullarna på vissa stålprodukter som omfattas av skyddsåtgärder (EU:s officiella tidning nr L 227, 3.9.2019). Kommissionen konstaterade då att kombinationen av antidumpnings- och utjämningstullar samt skyddsåtgärder har en större effekt än vad som är önskvärt på vissa stålproduktskategorier.

I oktober 2020 infördes slutgiltiga antidumpningstullar på import av varmvalsade plåtar och rullar av stål med ursprung i Indonesien, Folkrepubliken Kina och Taiwan. Nu vill man att mekanismen som förhindrar samtidig tillämpning av skyddsåtgärder och antidumpnings- och utjämningstullar också ska omfatta dessa produkter. Ändringen av förordningen finns publicerad i Europeiska unionens officiella tidning nr L 384,  17.11.2020.

Kontrollera om ändringen har konsekvenser för ditt företag. 

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar