Hoppa till innehåll

Ändring vid angivande av hälsodokument för införsel (CHED) i importdeklarationen i september 2023

Utgivningsdatum 31.8.2023 8.56 | Publicerad på svenska 1.9.2023 kl. 16.13
Pressmeddelande

För alla CHED-hälsodokument för införsel ska man fr.o.m. den 2 september 2023 i tulldeklarationen utöver dokumentets nummer också ange varans radnummer i dokumentet. Därtill ska dokumentet CHED-PP för varor som kräver sundhetscertifikat i fortsättningen anges med en egen dokumentkod i tulldeklarationen.

Ny dokumentkod för CHED-PP-hälsodokumentet för införsel

Tidigare har CHED-PP-dokumentet för införsel angetts med koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX – Annan ytterligare uppgift”. 

I fortsättningen anges CHED-PP-dokumentet med dokumentkoden ”C085 – Gemensamt hälsodokument för införsel av växter och växtprodukter (CHED-PP) (i enlighet med del 2 avsnitt C i bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1715 (EUT L 261)). 

Använd dokumentkoden C085 också, om sändningen innehåller förpackningsmaterial av trä som omfattas av effektiverad kontroll och för vilket du måste inge ett CHED-PP-dokument för införsel.

Beakta att import av varan kan kräva flera intyg på basis av varukoden. Ange alla dokument som varukoden kräver med egna dokumentkoder. 

Ange varans radnummer från CHED-hälsodokumentet för införsel och COI-kontrollintyget

Därtill ska man fr.o.m. den 2 september 2023 i tulldeklarationen också ange varans radnummer i CHED-dokumentet.

Radnumret ska anges när du i tulldeklarationen som bifogat dokument anger ett CHED-A-, CHED-P-, CHED-D-, CHED-PP–hälsodokument för införsel eller ett COI-kontrollintyg.

Så här anger du uppgifterna om CHED-dokumentet i tulldeklarationen

När du inger deklarationen i Tullklareringstjänsten:

  • Ange i varupostens uppgifter det bifogade dokumentet med rätt dokumentkod. Ange som dess beskrivning referensnumret som tilldelats hälsodokumentet för införsel och som finns angivet i punkt I.2 i dokumentet i Traces-systemet.
  • Ange i fältet ”Ytterligare uppgifter om bifogat dokument” radnumret för den vara du importerat. Radnumret kan ses i punkt I.31 i CHED-dokumentet (t.ex. ange 1, om varan anges på första raden i dokumentet.

När du inger deklarationen genom meddelandedeklarering:

  • Ange i varupostens uppgifter det bifogade dokumentet med rätt dokumentkod. Ange som dess beskrivning referensnumret som tilldelats hälsodokumentet för införsel och som finns angivet i punkt I.2 i dokumentet i Traces-systemet.
  • Ange i punkten ”Varupostnummer i dokumentraden” radnumret för den vara du importerat. Radnumret kan ses i punkt I.31 i CHED-dokumentet (t.ex. ange 1, om varan anges på första raden i dokumentet).

Mera information
Angivande av restriktioner, förmåner och antidumpningstullar
Import av växter och växtprodukter från länder utanför EU (Livsmedelsverket.fi)
Import av trävaror från länder utanför EU (Livsmedelsverket.fi) 
yritysneuvonta(at)tulli.fi 

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering