Användning av villkorskod

Villkorskoder anges inte i den nya tullklareringstjänsten. Vid begäran om tullförmån i tullklareringstjänsten ska eventuella handlingar och deras koder (t.ex. Y021) anges.

Om deklarationen inges med ett meddelande anges villkorskoden på varupostnivå med tilläggskoden för särskild upplysning XAN.

Om deklarationen inges med en SAD-blankett, anges villkorskoden i blankettens fält 44.

Enligt Taric kräver vissa varukoder eller t.ex. användningen av vissa tullsystem att villkorskoden anges. Vanligtvis förutsätter villkoret att man uppvisar den handling som behövs. Behovet av eventuell villkorskod och förutsättningarna för användningen av villkor kan man kolla i kommissionens TARIC-databas på nätet.

Exempel:
Varukod 8525 80 99 00 från Norge. Det är möjligt att få tullförmån för produkten med tullsystemet 2012 (EEA) under förutsättning av åtgärder. Om villkoren uppfylls och den handling som behövs för förmånen uppvisas, anges villkorskod B001 i tulldeklarationen. Om handlingen inte finns, anges villkorskod B002, och då kan förmånen inte tillämpas.

Sökresultat från TARIC-databasen:

I SAD-blanketten anges villkordskoden i fält 44.

I EDI-meddelandet anges villkorskoden på varupostnivå med tilläggskoden för särskild upplysning XAN.

Villkorskoder anges inte i den nya tullklareringstjänsten. Vid begäran om tullförmån i tullklareringstjänsten ska eventuella handlingar och deras koder (t.ex. Y021) anges.

Läs mer

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning