Hoppa till innehåll

Ändring gällande en tillverkare av kinesiska cyklar som omfattas av antidumpningstullar

Utgivningsdatum 19.1.2022 11.44
Pressmeddelande

Kommissionen meddelar att tillverkaren av kinesiska cyklar Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd har ändrat sitt namn till Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd med verkan fr.o.m. den 3 november 2020. Namnändringen påverkar inte den individuella antidumpningstull på 0 procent som tillämpas på produkter som tillverkats av företaget (Taric-tilläggsnummer B773). Varan klassificeras enligt KN-nummer 8712 00 30 och ex 8712 00 70 (Taric-nummer 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 och 8712 00 70 99).

Importörerna bör beakta att det efter namnändringen kan ha tillämpats en högre antidumpningstullsats (48,5 procent) på produkter som levererats med företagets nya namn. Denna tullsats gäller alla övriga företag.

Importörerna kan ansöka om återbetalning av den antidumpningstull som eventuellt betalats till för högt belopp genom att skicka en begäran om omprövning till Tullen. 

Kontrollera om namnändringen har konsekvenser för ditt företag.

Kommissionens förordning gällande namnändringen finns publicerad i Europeiska unionens officiella tidning nr L 10, 17.1.2022.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar