Hoppa till innehåll

Världsbankens undersökning: Finland ett toppland inom logistik - Tullen bland de bästa

Utgivningsdatum 2.5.2023 15.19
Pressmeddelande

Tullen klarade sig utmärkt i Världsbankens undersökning av logistisk prestationsförmåga. Tullen har aktivt utvecklat sin verksamhet och stött utrikeshandelsaktörer i en föränderlig verksamhetsomgivning. Världsbankens rapport presenterar den nyaste uppfattningen om logistisk prestationsförmåga i 139 länder.

Tullen placerade sig på delad fjärde plats, när tullverksamhetens och tullklareringens effektivitet mättes i 139 länder. Placeringen är en klar förbättring jämfört med undersökningen år 2018, då vi var på åttonde plats.  I indexet som mäter den totala logistiska prestationsförmågan i 139 länder var Finland tvåa, medan vi år 2018 placerade oss på tionde plats.Det är nödvändigt att mäta den logistiska prestationsförmågan och förstå de faktorer som inverkar på den, när man beaktar de stora globala förändringarna och störningarna på marknaden sedan år 2018.

– Denna världsomfattande undersökning lyfter fram Finlands goda konkurrenskraft inom denna sektor. Finland är en ö, men förutsättningarna för att klara sig i internationell handel är bevisligen goda vad de yttre omständigheterna beträffar. Bakom framgången ligger bl.a. en infrastruktur av hög kvalitet, aktörernas förstklassiga kompetens samt förmåga att hålla tidtabellerna och att idka engagerat samarbete mellan myndigheter och med alla kunder, konstaterar Tullens generaldirektör Hannu Mäkinen.

– Tullen satsar starkt på kundsamarbete, på digitala tjänster som är så lätta att använda som möjligt och på störningsfri övervakning samt på tillgänglighet och rådgivning. Det har hänt mycket sedan Världsbankens föregående undersökning: brexit, slopande av minimigränsen för mervärdesskatt, coronapandemin och kriget i Ukraina. Dessa omvälvande förändringar till trots har vi kunnat förbättra vår placering, fortsätter Mäkinen.

Leveranskedjans tillförlitlighet är avgörande viktig i världshandeln där moderniserade tullar, nya teknologier och beslut som gagnar samhället spelar en betydande roll. En fungerande, snabb och pålitlig logistik bidrar till Finlands ekonomiska tillväxt och sysselsättning.

Coronapandemin orsakade som känt omfattande störningar i fartygs- och flygfraktstrafiken. Därtill tillämpade många länder stränga coronarestriktioner. Till följd av Rysslands attack mot Ukraina steg priserna på energi och livsmedel, eftersom exporten från Belarus, Ryssland och Ukraina upphörde. Rysslands och Belarus handels- och transportförbindelser till Europa bröts till största delen, inklusive flygen över det ryska luftrummet och containertågtrafiken mellan Europa och Asien genom Ryssland.

I undersökningen utreddes 139 länders logistiska prestationsförmåga inom sex delområden: 1) tullverksamhetens och tullklareringens effektivitet, 2) kvalitet på handels- och trafikrelaterad infrastruktur, 3) internationella transporters kostnadseffektivitet, 4) kompetens och kvalitet hos logistiktjänster, 5) möjlighet att följa och spåra försändelser samt 6) hur leveranstidtabellerna hölls.

Undersökningen besvarades av 652 logistikproffs från 115 länder.Undersökningen 2023 Logistics Performance Index (LPI) genomfördes 6.9–5.11.2022.

De sex bäst placerade länderna i fråga om tullklareringens och tullverksamhetens effektivitet 2023:

Poäng (1–5)

  • 4,2 Singapore
  • 4,1 Danmark
  • 4.1 Schweiz
  • 4,0 Finland
  • 4,0 Kanada
  • 4,0 Sverige

Publikation: https://lpi.worldbank.org/sites/default/files/2023-04/LPI_2023_report_with_layout.pdf

Mediemeddelande