Hoppa till innehåll

Utländska medborgare vid finländska företag behöver appen Finnish Authenticator för Intrastat-deklarering – ta appen i bruk genast

Utgivningsdatum 25.2.2021 15.07
Pressmeddelande

Finländska företags firmatecknare som är utländska medborgare ska vid Intrastat-deklarering ta i bruk en identifieringstjänst för utländska medborgare, dvs. tjänsten Finnish Authenticator, så snart som möjligt. Med hjälp av denna tjänst identifierar sig personen i Intrastat-tjänsten. Tjänsten behövs också för Suomi.fi-fullmakter. Användningen av Katso-identifiering kommer att upphöra.

Ta Finnish Authenticator i bruk så här

Registrera en utlänningens identifierare (UID) och installera appen Finnish Authenticator åt dig. Bekräfta din identitet i appen Finnish Authenticator med pass eller med ett fotoförsett identitetskort. I samband med bekräftandet handleder appen dig att ta ett ansiktsfoto på dig själv.

Mera anvisningar finns på webbplatsen Suomi.fi: Finnish Authenticator -identifieringstjänsten. Läs särskilt punkterna ”Hur kan jag få en utlänningens identifieringskod?” och ”Hur bekräftar jag min identitet med hjälp av appen?” När du fått ett meddelande om att Finnish Authenticator är i bruk, kan du ansöka om fullmaktsrätt.

Ansök om fullmaktsrätt i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande 

Ansök om fullmaktsrätt i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst för tjänstemannabefullmäktigande. Ange i ansökan för vilka ärendefullmakter du ansöker om fullmaktsrätt. Vid Intrastat-deklarering används ärendefullmakten ”Intrastat-statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer”.

Skicka därefter den utskrivna ansökan, kopian av handelsregisterutdraget samt andra behövliga bilagor per post till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Observera att sökandens firmateckningsrätt ska framgå av handelsregisterutdraget som ska ha bestyrkts av en myndighet. Närmare anvisningar finns i Suomi.fi-tjänstens anvisning Fullmakt med ansökan och i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Du informeras per e-post när fullmaktsrätten registrerats.

Administrera ärendefullmakter med fullmaktsrätten i tjänsten Suomi.fi-fullmakter

När du fått fullmaktsrätten för ärendefullmakten kan du upprätta Intrastat-deklarationer själv eller befullmäktiga någon annan person eller något annat företag att upprätta Intrastat-deklarationer åt ditt företag. 

Om du vill befullmäktiga någon annan person eller något annat företag att upprätta Intrastat-deklarationer åt ditt företag identifiera dig i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med appen Finnish Authenticator. Ge ärendefullmakten ”Intrastat-statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer” till den person eller det företag som representerar ditt företag. 

Därefter kan personen som fått ärendefullmakten ”Intrastat-statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer” lämna Intrastat-deklarationer till Tullen. Om man vill ge ärendefullmakten till någon annan utländsk person måste denna ha Finnish Authenticator i sitt bruk. 

Om ärendefullmakten getts till ett annat företag, ska detta företags firmatecknare ännu i tjänsten Suomi.fi-fullmakter ge fullmakten till den person som representerar företaget. 

Mera information ges av kundstödet:
Suomi.fi-identifikation och -fullmakt: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, kundtjänst för organisationer
Tullärenden: Allmän rådgivning för företagskunder, tfn 0295 5202, kl. 8–16.15.

Kundmeddelande