Hyppää sisältöön

Ulkomaan kansalainen suomalaisessa yrityksessä tarvitsee Intrastat-ilmoittamiseen Finnish Authenticator -sovelluksen – ota käyttöön heti

Julkaisuajankohta 25.2.2021 15.07
Tiedote

Suomalaisen yrityksen nimenkirjoittajien, jotka ovat ulkomaan kansalaisia, on otettava käyttöön Intrastat-ilmoittamisessa ulkomaan kansalaisen tunnistuspalvelu eli Finnish Authenticator -palvelu mahdollisimman pian. Sen avulla henkilö tunnistautuu Intrastat-palveluun, ja sitä tarvitaan myös Suomi.fi-valtuuttamisessa. Katso-tunnistautuminen on poistumassa käytöstä.

Ota käyttöön Finnish Authenticator näin

Rekisteröi itsellesi ulkomaalaisen tunniste (UID), ja asenna itsellesi Finnish Authenticator -sovellus. Todenna henkilöllisyytesi Finnish Authenticator -sovelluksessa passin tai virallisen kuvallisen henkilökortin avulla. Todentamisen yhteydessä sovellus myös ohjaa sinut ottamaan kasvokuvan itsestäsi.

Lisäohjeita löydät Suomi.fi-sivustolta sivulta Finnish Authenticator -tunnistuspalvelu. Lue erityisesti kohdat ”Miten saan ulkomaalaisen tunnisteen?” ja ”Kuinka todennan henkilöllisyyteni sovelluksella?”. Kun saat ilmoituksen, että Finnish Authenticator on käytössä, voit hakea valtuutusoikeutta.

Hae valtuutusoikeutta virkailijavaltuuttamispalvelussa

Hae valtuutusoikeutta Digi- ja väestötietoviraston virkailijavaltuuttamispalvelussa. Määrittele hakemuksessa, mihin asiointivaltuuksiin valtuutusoikeutta haet. Intrastat-ilmoittamisessa tarvittava asiointivaltuus on ”EU:n jäsenmaiden välisen kaupan Intrastat-tilastoilmoitukset”. 

Tämän jälkeen postita tulostettu hakemus, kopio kaupparekisteriotteesta sekä muut tarvittavat liitteet Digi- ja väestötietovirastolle. Huomaa, että hakijan nimenkirjoitusoikeus täytyy käydä ilmi liitteenä toimitettavasta, viranomaisen oikeaksi todistetusta kaupparekisteriotteesta. Tarkemmat ohjeet löydät Suomi.fi-palvelun ohjeesta Hakemuksella valtuuttaminen ja virkailijavaltuuttamispalvelusta. Saat sähköpostilla tiedon, kun valtuutusoikeus on rekisteröity. 

Hallinnoi valtuutusoikeudella asiointivaltuuksia Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa

Kun olet saanut valtuutusoikeuden asiointivaltuudelle, voit tehdä Intrastat-ilmoituksia itse tai valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen tekemään Intrastat-ilmoituksia yrityksen puolesta.

Jos haluat valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen tekemään Intrastat-ilmoituksia yrityksen puolesta, tunnistaudu Suomi.fi:n Valtuudet-palveluun Finnish Authenticator -sovelluksella. Anna asiointivaltuus ”EU:n jäsenmaiden välisen kaupan Intrastat-tilastoilmoitukset” yritystä edustavalle henkilölle tai yritykselle.

Tämän jälkeen henkilö, jolle on myönnetty asiointivaltuus ”EU:n jäsenmaiden välisen kaupan Intrastat-tilastoilmoitukset”, voi tehdä Tullille Intrastat-ilmoituksia. Huomaa, että jos asiointivaltuus halutaan antaa toiselle ulkomaalaiselle henkilölle, hänellä on oltava Finnish Authenticator käytössä.

Jos asiointivaltuus on annettu toiselle yritykselle (asiamies), tulee kyseisen yrityksen nimenkirjoittajan antaa vielä Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa asiointivaltuus asiamiesyritystä edustavalle henkilölle.

Lisätietoa saat asiakastuesta:
Suomi.fi-tunnistus ja -valtuutus: Digi- ja väestötietoviraston organisaatioiden asiakaspalvelu
Tulliasiointi: Yleisneuvontaa yritysasiakkaille p. 0295 5202, klo 8–16.15

Asiakastiedotteet