Hoppa till innehåll

Ursprungsreglerna i frihandelsavtalet mellan EU och Singapore har uppdaterats

Utgivningsdatum 1.2.2023 14.53
Pressmeddelande

Ursprungsreglerna som tillämpas i handeln med Singapore har uppdaterats enligt beslut nr 01/2022 av tullkommittén för frihandelsavtalet mellan EU och Singapore  (EUT L 27, 31.1.2023, s. 33-46). Ändringarna gäller bl.a. ursprungsbevis enligt frihandelsavtalet mellan EU och Singapore, vissa definitioner i avtalet och metoder för administrativt samarbete. Dessa uppdaterade ursprungsregler har tillämpats sedan början av år 2023. 

Hittills har EU-exportörerna varit tvungna att vara godkända exportörer för att kunna upprätta ursprungsdeklarationer för sändningar av ursprungsprodukter vars värde överstiger 6 000 euro. I stället för ursprungsdeklarationer ska man enligt frihandelsavtalet mellan EU och Singapore tillämpa REX-systemet för registrerade exportörer fr.o.m. den 1 januari 2023.

Villkoren för upprättande av ursprungsförsäkringar anges i tullkommitténs beslut (EUT L 27, 31.1.2023, s. 33-46).

Ansök om att bli REX-exportör så snart som möjligt

Från och med dagen för beslutets ikraftträdande 1.1.2023 tillämpas en övergångsperiod på tre månader. Under den tiden beviljas förmånlig tullbehandling för varor med ursprung i unionen, när de exporteras från unionen till Singapore med en ursprungsdeklaration som upprättats av en godkänd exportör.

Tullen uppmanar aktörer som idkar export till Singapore att så snart som möjligt ansöka om att bli REX-registrerad exportör. Läs på Tullens webbplats om hur du kan ansöka om att bli registrerad exportör.

Importörerna för sin del ska försäkra sig om att de får en godtagbar ursprungsförsäkran från den Singapore-etablerade exportören. Vid import från en exportör som är registrerad i Singapore ska dokumentkod U101 användas. Importörer eller exportörer ska själva säkerställa att bestämmelserna efterlevs samt att ursprunget för varorna med ursprung i EU eller Singapore bevisas på ett godtagbart sätt.

Ändringar också i definitioner

I ursprungsreglerna har också vissa definitioner ändrats.  Därtill har de ändringar som gjorts i HS-nomenklaturen beaktats i bilagan med varukodspecifika ursprungsregler.

Uppdateringarna och bilagorna finns i sin helhet publicerade i EU:s officiella tidning nr L 27 /31.1.2023

Mera information:
yritysneuvonta(at)tulli.fi 
 

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling