Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift
Tullens föreskrift om registreringar som gäller utövande av vissa befogenheter

2.5.2016 8.33 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 9.23
Pressmeddelande

6/2016

Nr
6/2016
Datum
2.5.2016

Författningsgrund 

Tullagen (304/2016), 43 § 3 moment
Lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (639/2015), 33 § 2 mom.

Giltighetstid
Fr.o.m. 4.5.2016 tills vidare

Målgrupper
Tullkontor

Gripande av en person i enlighet med 17 § 2 mom. i tullagen ska registreras som anmälan om gripande (KIP-anmälan) i informationssystemet för brottsbekämpning, som avses i 3 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen.

Omhändertagande av egendom i samband med säkerhetsvisitation i enlighet med 19 § 2 mom. i tullagen ska registreras i Tullens åtgärdsregister, som skapats med stöd av 22 § i tullagen (1466/1994).

Omhändertagande av föremål och ämnen som äventyrar allmän ordning och säkerhet i enlighet med 20 § i tullagen registreras i Tullens åtgärdsregister.

Gripande av en efterlyst i enlighet med 33 § i tullagen ska registreras som blandad anmälan (S-anmälan) i informationssystemet för brottsbekämpning, som avses i 3 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen.

Generaldirektör                                                   
Antti Hartikainen

Chefsjurist                                                           
Arto Lillman

Föreskrift