Hyppää sisältöön

Tullin määräyskokoelma
Tullin määräys eräiden toimivaltuuksien käyttöä koskevista merkinnöistä

2.5.2016 8.33
Tiedote

6/2016

Nro
6/2016
Antopäivä
2.5.2016

Säädösperusta
Tullilaki (304/2016) 43 § 3 momentti
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa (639/2015) 33 § 2 momentti

Voimassaoloaika
4.5.2016 lukien toistaiseksi.

Kohderyhmät
Tullitoimipaikat

Tullilain 17 §:n 2 momentin mukaisesta henkilön kiinniottamisesta tehdään merkintä kiinniottoilmoituksena (KIP-ilmoitus) henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 3 §:ssä tarkoitettuun rikostorjunnan tietojärjestelmään.

Tullilain 19 §:n 2 momentin mukaisesta omaisuuden haltuunotosta turvallisuustarkastuksen yhteydessä tehdään merkintä tullilain (1466/1994) 22 §:n nojalla perustettuun Tullin toimenpiderekisteriin.

Tullilain 20 §:n mukaisesta yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavien esineiden ja aineiden haltuunotosta tehdään merkintä Tullin toimenpiderekisteriin.

Tullilain 33 §:n mukaisesta etsintäkuulutetun kiinniottamisesta tehdään merkintä sekalaisilmoituksena (S-ilmoitus) henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 3 §:ssä tarkoitettuun rikostorjunnan tietojärjestelmään.

Pääjohtaja                                                            
Antti Hartikainen

Päälakimies                                                          
Arto Lillman

Määräykset