Hoppa till innehåll

Tullens övervakning av sanktionerna mot Ryssland har varit omfattande

Utgivningsdatum 17.2.2023 10.08
Pressmeddelande

EU har under det senaste året infört omfattande export- och importsanktioner mot Ryssland. Varje nytt sanktionspaket har utvidgat övervakningen av sanktionerna och förstärkt effekten av de tidigare paketen. Tullen har under det gångna året utifrån tulldeklarationer upptäckt nästan 21 000 eventuellt avvikande varutransporter. Riktade kontroller har gjorts mot 1 300 av dessa och cirka 300 fall har gått vidare till förundersökning. Sanktionerna har också haft en betydande inverkan på varuflödena i utrikeshandeln.

De nio sanktionspaket som EU införde mot Ryssland i fjol var omfångsrika och omfattade ett stort antal produktgrupper. Tullen övervakar verkställandet av export- och importsanktionerna för gränsöverskridande varuflöden.

– För närvarande har vi i vår bevakning lagt särskilt fokus på hur vi kunde förhindra kringgåendet av sanktionerna via länder utanför EU. Vi har genast från och med införandet av det första sanktionspaketet gjort vårt yttersta för att verkställa övervakningen av sanktionerna och därför har vi också aktivt lyft fram sådana fenomen som försvårat den fullständiga implementeringen av sanktionerna, vilket har medverkat till att bristfälligheter i sanktionsförordningarna har åtgärdats, säger direktören för bevakningsavdelningen Sami Rakshit.

Betydande minskning av varutrafiken vid östgränsen – behovet av tullbevakning har ökat

Varutrafiken vid Finlands östra gräns har minskat betydligt på grund av sanktionerna. Tullens övervakning av sanktionerna genomförs i så hög grad som möjligt på ett databaserat sätt och produkterna som omfattas av sanktionerna sållas fram från varuflödet med hjälp av riskanalys. Därtill bistår Tullen vid kartläggning och lokalisering av egendom som tillhör personer och aktörer som finns med på EU:s sanktionslistor.

I exporttransporter som omfattas av sanktioner har man påträffat mycket datateknik, andra högteknologiska produkter och s.k. lyxprodukter, men variationen har varit stor eftersom sanktionerna är så omfattande.

– Behovet av tullbevakning har ökat på grund av att export- och importsanktionerna är så vittgående, och vi har riktat våra resurser utgående från detta. Vi övervakar verkställandet av sanktionerna som en del av vårt normala bevakningsarbete vid tullkontoren. Under det gångna året har vi gjort riktade kontroller mot över 1 300 varutransporter och skickat begäranden om utlåtande gällande cirka 650 transporter till utrikesministeriet, som fattat det slutliga beslutet om huruvida produkten i fråga omfattas av sanktioner eller inte. Samarbetet med utrikesministeriet har varit intensivt och bra, berättar bevakningsdirektör Mikko Grönberg.

Ett år av förändringar för utrikeshandeln

EU:s sanktioner mot Ryssland har haft en betydande inverkan på varuflödena och utrikeshandeln. Av Finlands utrikeshandel transporteras nuförtiden 95 % sjövägen. Antalet företag som bedriver handel med Ryssland har klart minskat. Enligt Tullens uppskattning importerar för närvarande cirka 40 finländska företag produkter från Ryssland och cirka 220 företag exporterar till Ryssland.

– För utrikeshandeln med varor var fjolåret ett år av förändringar. Handeln med Ryssland avtog snabbt fr.o.m. mars. Det var särskilt importen som fort ersattes med import från andra länder, påpekar statistikdirektör Olli-Pekka Penttilä.

Drygt trehundra regleringsbrott till förundersökning i fjol – endast några fall under tidigare år

Största delen av transporterna som omfattas av sanktioner har stoppats i vägtrafik. Förundersökningar gällande brott mot exportsanktionerna har inletts bl.a. för transporter som har innehållit datorer, telefoner, drönare, routrar, mikrokretsar och -kontroller samt för båtar och nautiska produkter. Förundersökningar här även påbörjats i fall gällande transport av lyxprodukter och kontanter till Ryssland.

Totalt har över 300 regleringsbrott gått till förundersökning. Cirka 140 av dessa har behandlats som bötesärenden enligt förfarandet för summarisk förundersökning, medan cirka 190 fall har behandlats enligt normalt förundersökningsförfarande som brott mot sanktionerna.

– Under fjolåret såg vi en massiv ökning i antalet misstänkta regleringsbrott som gick till förundersökning. Vanligtvis har vi haft några sådana här förundersökningar i året, i fjol var de över 300. Ett tiotal fall har redan gått till åtalsprövning och några domar har också fällts. Processerna är alltså långa, konstaterar bevakningsdirektör Hannu Sinkkonen.

– På allmän nivå kan man säga att flera av de transporter som gått till förundersökning har innehållit i finska mått mätt betydande mängder datatekniska produkter, såsom routrar, mikrokretsar och -kontroller, fortsätter Sinkkonen.

Mediemeddelande ukraina