Hoppa till innehåll

Många varor får inte transiteras genom Ryssland till tredjeländer

Utgivningsdatum 22.9.2023 14.03 | Publicerad på svenska 26.9.2023 kl. 8.20
Pressmeddelande

Tullen påminner att det i EU:s sanktionspaket mot Ryssland finns flera produktgrupper, bland annat dragbilar för släpvagnar, som omfattas av transiteringsförbud genom Ryssland till tredjeländer. Det är exportörens skyldighet att på förhand reda ut vilken påverkan EU-sanktionerna, såsom transiteringsförbuden, har.

Förbudet gällande transitering av dragbilar för släpvagnar genom Ryssland till tredjeländer ingår i det elfte sanktionspaketet som utfärdades vid midsommaren. Transiteringsförbudet gäller alla dragbilar med en största tillåten axelmassa på nio ton eller mer. Direkt export av samtliga dragfordon till Ryssland är totalt förbjuden.

I och med det elfte sanktionspaketet började transiteringsförbud tillämpas på flera produktgrupper. Dessa finns förtecknade i bilagorna VII, XI och XX till sanktionsförordningen och omfattar alla i förordningen avsedda högteknologiska produkter samt varor lämpade för luft- och rymdfartsindustrin och flygbränsle.

De första transiteringsförbuden utfärdades i det tionde sanktionspaketet som antogs i februari. Då infördes transiteringsförbud på så kallade produkter med dubbla användningsområden samt skjutvapen och ammunition.

Både företag och privatpersoner är skyldiga att på förhand reda ut huruvida varor som ska exporteras omfattas av EU-sanktionerna eller inte. Detta gäller också för transitering av exportvaror via tredjeländer.

Tullen har informerat om ikraftträdandet av det tionde sanktionspaketet 25.2.2023 och det elfte sanktionspaketet 23.6.2023 (på finska).

Europeiska unionen har påfört omfattande import- och exportsanktioner mot Ryssland på grund av attacken mot Ukraina. Tullen övervakar som verkställande myndighet sanktionerna som en del av den normala tullbevakningen.

Pakotteet Webbnyhet