Hoppa till innehåll

Kundservicen fortsätter normalt på andra tullkontor än Vaalimaa, Imatra, Nuijamaa och Niirala

Utgivningsdatum 17.11.2023 16.59 | Publicerad på svenska 20.11.2023 kl. 14.52
Pressmeddelande

I enlighet med Finlands statsråds beslut stängs tullkontoren i  Vaalimaa, Imatra, Nuijamaa och Niirala från och med den 18 november 2023. Efter detta kan man inte heller uträtta ärenden på dessa tullkontor. Kundservicen fortsätter dock på de övriga tullkontoren enligt ikraftvarande verksamhetsmodell.

Man kan till exempel bestyrka T2L-dokument som anger unionsstatus och ursprungsintyg, så som varucertifikat EUR.1 eller A.TR-varucertifikat, på vilket tullkontor som helst som inte har stängts genom statsrådets beslut. EUR.1.- och A.TR.-certifikat kan också bestyrkas per post vid Kotka tullkontor.

På Tullens webbplats kan du kolla alternativen för att sköta tullärenden och tullkontorens betjäningstider.

Mera information:

Kundmeddelande