Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 22.11.2016 8.33 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 11.04
Pressmeddelande

103/2016, IOL

Kommissionen utfärdade den 17 november 2016 förordning (EU) nr 2016/2033 (EUT L 314, 22.11.2016, s. 1-3) om klassificering i Kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan. 

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 11 december 2016 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningen åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

TMD